گ

گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی لبنین)

روودخانه ای طولانی که از مرزهای غربی لبنین در جنوب گوندور به طرف جنوب و خارج از کوهستان سفید جریان داشت. این رودخانه انشعابی از رودخانه‌ی سرنی بود. که در بالای لینهیر به آن متصل شده بود. افسانه می گوید که نیمرودل هنگام خروج از کوهستان سفید و آمدن به سوی جنوب  سواحل این رود را پیموده است.

گیلرائن (مادر آراگورن)

همسر آراتورن و مادر آراگورن . هنگامی که آراگورن تنها دو سال داشت ، آراتورن توسط ارک ها کشته شد. گیلرائن برای محافظت از پسرش ، او را به ریوندل فرستاد و سرپرستی اش را به الروند سپرد.

گیلمیت (دختر ایمرازور و میترلاس)

طبق شواهد ، گیلمیت دختر ایرازور از نومنور و میترلاس (دوشیزه‌ی الفی) بوده است. میترلاس از حافظان نیمرودل بود. کسی که طی سفری به خارج از کوهستان سفید گم شد و توسط ایمرازور یکی از مردان گوندور که از بلفالاس بود نجات داده شد. پسرشان گالادور پس از پیدا کردن شاهزاده دل آمروت مشهور شد. اما گالادور خواهر کوچکتری به نام گیلمیت داشت. کسی که ظاهرا نامش به معنای مه ستاره می باشد.

گیلی برونلک (همسر پسکو بگینز)

هابیتی از شایر که پس از ازدواج با پسکو بگینز ، پسر  پولو به خانواده‌ی بگینز پیوست. پسکو و گیلی پس از تولد فرزندانشان ، پنتو ، پورتو و  پئونی  به یک خانواده‌ی پر جمعیت تبدیل شدند. اگرچه هیچ کدام از اولادشان نقش مهمی در جنگ حلقه ایفا نکردند.

به نظر می رسد پسکو همسر گیلی در زمان جشن تولد بیلبو زنده نبوده. اما گیلی خودش (که در آن زمان تقریبا ۱۰۰ ساله بوده است) در میان آنهایی بود که ناپدید شدن بیلبو را به چشم دیدند.