آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - تاریخ سرزمین میانه - حدیث فینوه و میریل

حدیث فینوه و میریل

حدیث فینوه و میریل
۱۰۵۶ Downloads

این داستانی است که در مجموعه کتاب‌های تاریخ سرزمین میانه حدیث فینوه و میریل نامیده می‌شود، از جلد دهم آن، حلقه مورگوت، توسط «علی مهرنگ» به فارسی بازگردانی شده است و در دسترس بازدیدکنندگان عزیز قرار دارد.

درباره الوه