آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.

 

والار در ژرفای زمان پای در جهان آردا نهادند، و بر آن بودند که منزلگاهی آرمانی از برای پیدایی فرزندان ایلوواتار خلق کنند. اما ملکور خیالی دیگر در سر داشت، و جملگی کرده‌های والار را مقلوب و معیوب کرد، به گونه‌ای که خلق جهان به جنگی میان این دو قدرت بدل شد. نتیجه، جهانی بی شباهت به نیت اولیه والار بود؛ آردایی گزند دیده، جهانی که تاریکی ملکور آن را لمس کرده بود.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

بالان (نام اصلی بئور کهن‌سال)

تاریخ‌ها: ۲۶۲ تا ۳۵۵ دوران اول (۹۳ سال عمر کرد) نژاد: آدمیان گروه: اداین خانواده: ...