آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - سیه‌تیغ بره‌تیل (نام تورین در میان مردان بیشه)

سیه‌تیغ بره‌تیل (نام تورین در میان مردان بیشه)

تاریخ‌ها: تورین در سال ۴۹۶ دوران اول در بره‌تیل اقامت گزید؛ او اولین بار شمشیر سیاهش، گورتانگ، را در آن جا و در سال ۴۹۸ دوران اول به کار برد، و در سال ۴۹۹ دوران اول جان خود را گرفت.

مکان: جنگل بره‌تیل

نژاد: انسان

گروه: اداین

فرهنگ: آدمیان بره‌تیل

خانواده: خاندان هادور

محل زندگی: افل براندیر

تلفظ: ‘bre’thil’ (‘th’ مانند ‘path’ در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود.)

معنی: نام “سیه‌تیغ” برگرفته از شمشیر سیاه‌رنگ تورین، گورتانگ، است. بره‌تیل به معنای «درخت راش» یا «درخت غان» می باشد.

نام‌های دیگر: سیه‌تیغ بره‌تیل، تورین پیشتر با نام سیه‌تیغ نارگوتروند شناخته می شد (که در بره‌تیل از وی با نام «سیه‌تیغ اهل جنوب» یاد می کردند.)

لقب تورین تورامبار

پس از سقوط نارگوتروند، تورین در بیشه‌ها به دنبال فین‌دویلاس دختر اورودرت شاه می‌گشت، اما همین که به لبه جنگل بره‌تیل رسید، دریافت که بسیار دیر کرده است. اورک‌ها فیندویلاس را به اسارت گرفته، و تلاش هالتریم برای نجات او سبب شد که اسیرکنندگانش نه تنها او را آزاد نکرده، بلکه به قتلش برسانند. از آن زمان به بعد تورین در میان مردمان بره‌تیل ساکن شد و در کنار آن‌ها با اورک‌ها به مبارزه پرداخت. وی برای پنهان نگاه داشتن هویت خود، شمشیر سیاهش، گورتانگ، را کنار گذاشته و در عوض با کمان و نیزه به جنگ پرداخت.

پس از مدتی اورک‌ها به منظور حمله به بره‌تیل گرد هم آمدند و تورین برای حفاظت از خانه‌ی جدیدش دوباره گورتانگ را به دست گرفت. با گورتانگ در دستانش، صدها نفر را پیرو خویش ساخت، و به همراه ایشان دو لشکر از اورک‌ها را شکست داد، و این گونه بود که مردان بیشه نام سیه‌تیغ بره‌تیل را بر وی نهادند.

معدود اورک‌هایی که جان سالم به در برده بودند به سمت نارگوتروند و فاتح آن، گلائرونگِ اژدها، حرکت کردند. اورک‌ها خبر سیه‌تیغ بره‌تیل را به گلائرونگ دادند و این گونه شد که هویت تورین آشکار گشت. گلائرونگ تصمیم گرفت که خود تورین را نابود کند، و چنین بود که تقدیر خود و همین طور دشمنش را رقم زد: گلائرونگ با شمشیر سیاه تورین کشته خواهد شد، اما دیر زمانی نخواهد گذشت که تورین با همان شمشیر جان خود را نیز خواهد گرفت.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.   والار در ژرفای زمان ...