آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراگلاس (ششمین سرکرده دونه‌داین)

آراگلاس (ششمین سرکرده دونه‌داین)

تاریخ‌ها: ۲۲۹۶ تا ۲۴۵۵ دوران سوم (۱۵۹ سال عمر کرد)؛ از سال ۲۳۲۷ دوران سوم به سرکردگی دونه‌داین رسید (۱۲۸ سال حکمرانی؟ کرد)

نژاد: آدمیان

گروه: دونه‌داین

فرهنگ: دونه‌داین شمال

خانواده: خاندان ایسیلدور

تلفظ: ara’glas

معنی: آرا‌ به معنای «نجیب، شاهوار»؛ -گلاس به معنای «سرور و شادی»

القاب: سرکرده دونه‌داین، سرکرده شمال، وارث ایسیلدور

آراگلاس ششمین سرکرده دونه‌داین و پسر آراگورن اول بود. آراگورن تنها به مدت هشت سال فرمانده بود. او به دست گرگ‌ها کشته و پسرش آراگلاس جانشین او شد. آراگلاس در آخرین سال‌های دورانی که از آن به صلح توأم با انتظار یاد می‌شود، دونه‌داین را رهبری کرد. صلح توأم با انتظار به دورانی اطلاق می‌شود که سائورون در شرق پنهان شده و سرزمین‌های غربی نسبتا عاری از پلیدی بودند. از آن جا که آراگلاس زودهنگام به این مقام رسیده بود، عنوان سرکرده دونه‌داین را ۱۲۸ سال نگاه داشت، طولانی‌تر از سایر فرماندهان به جز آرانارت، که اولین سرکرده دونه‌داین بود. پس از آراگلاس، پسرش آراهاد اول جانشین او شد.

یادداشت‌ها:

تاریخ تولد آراگلاس تنها در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه، مردمان سرزمین میانه آورده شده است. بنابراین نمی‌توان کاملا به آن اتکا کرد.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

کماندار (لقبی برای به‌لگ اهل دوریات)

تاریخ‌ها: تاریخ تولد به‌لگ نامعلوم است؛ او در سال ۴۸۹ دوران اول، اشتباها به دست ...