آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - سیه‌تیغ اهل جنوب (لقب تورین در بره‌تیل)

سیه‌تیغ اهل جنوب (لقب تورین در بره‌تیل)

آنگلاخل شمشیری از جنس آهن سیاه شهاب‌سنگی بود که پس از قتل ناخواسته‌ی به‌لگ به تورین رسید. بعدها، هنگامی که تورین به نارگوتروند آمد، چلنگران آن دژ، شمشیر را از نو کوفتند؛ تیغ شمشیر هنوز عمیقا سیاه بود، اما اکنون لبه‌هایش با نوری می‌درخشید. تورین با شمشیر از نو کوفته شده، که بر آن نام گورتانگ، آهنِ مرگ، را گذاشت، به میدان جنگ رفته و با اورک‌هایی که به بلریاند هجوم آورده بودند به جنگ پرداخت.

شهرتش به عنوان دشمن مورگوت در دور و نزدیک پیچید، و در بسیاری از سرزمین‌ها با نام مورمگیل، سیه‌تیغ، از او یاد می‌شد. حتی در میان مردمان بیشه‌ی بره‌تیل، سرزمینی که آن دورها در شمال نارگوتروند قرار داشت، اعمال تورین پر آوازه بود. هنگامی که سرانجام به میان آدمیان بره‌تیل آمد، با نام “سیه‌تیغ اهل جنوب” شناخته شد.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.   والار در ژرفای زمان ...