آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Black Sword of the South

آرشیو برچسب: Black Sword of the South

سیه‌تیغ اهل جنوب (لقب تورین در بره‌تیل)

آنگلاخل شمشیری از جنس آهن سیاه شهاب‌سنگی بود که پس از قتل ناخواسته‌ی به‌لگ به تورین رسید. بعدها، هنگامی که تورین به نارگوتروند آمد، چلنگران آن دژ، شمشیر را از نو کوفتند؛ تیغ شمشیر هنوز عمیقا سیاه بود، اما اکنون لبه‌هایش با نوری می‌درخشید. تورین با شمشیر از نو کوفته شده، که بر آن نام گورتانگ، آهنِ مرگ، را گذاشت، ...

ادامه مطلب »