انسان ها

آئولندیل (فرزند سوم واردامیر نولیمون)

سومین فرزند از چهار فرزند واردامیر بود. بنابراین آئولندیل نوه ی الروس تار-مینیاتور، بنیانگذار نومه نور است. برادرش شاه تار-آماندیل بود. او همچنین یک خواهر بزرگتر به نام واردیلمه و یک برادر کوچکتر به نام نولوندیل داشت. میدانیم که نسل او چندین نسل ادامه یافته است.

 یادداشت:

تاریخ مرگ آئولندیل ثبت نشده است، اما تمام اعضای خانواده اش بیش از ۴۰۰ سال عمر کرده اند و میتوان نتیجه گرفت که او نیز حداقل تا سال ۶۱۳ دوران دوم زنده بوده است.

آتانی (مردم اداین)

نامی الفی برای انسانها، مخصوصا مردم سه خاندان اداین.

آتاناتاری (پدران انسان ها)

در میان نام های بسیاری که توسط الف ها برای نژاد انسان ها استفاده می شود، شاید معمول ترین نام چیزی بود که معنی «مردمان دوم» را میداد. این نام در کوئنیا آتانی و در سیندارین اداین بود. این نام به همه انسانها تعلق داشت اما در سیندارین به سه خاندانی که از کوهستان آبی عبور کردند و به بلریاند وارد شدند و در جنگ علیه مورگوت هم پیمان الف ها بودند گفته می شد؛ اما در کوئنیا عنوان آتاناتاری به این سه خاندان داده شد که به معنی پدران انسان هاست.

آتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)

«آتاناتار آلکارین پسر هیارمنداکیل در اوج شکوه زندگی کرد، چنانکه مردم میگفتند که کودکان گوندور با سنگهای گرانبها بازی میکنند.»

ارباب حلقه ها، ضمیمه الف

گوندور و وارثان آناریون

هیارمنداکیل اول یکی از بزرگترین پادشاهان گوندور بود، و مرزهاو ثروت آنرا به بیشترین حد خود گسترش داد. پسر او آتاناتار دوم  سرزمینی را که از گری فلاد تا دریای رون کشیده  شده بود را به ارث برد وحتی مردم اومبار و هاراد نیز به او خراج میدادند.

وسعت و قدرت قلمرویی که آتاناتار به ارث برده بود، به او لقب آلکارین (شکوهمند) را بخشید؛اما او تنها کمی در حفظ آن نقش داشت و هیچ تلاشی برای گشترش آن نکرد. از همان زمان آتاناتار گوندور شروع به افول کرد. نشانه هایی وجود دارد که نشان میدهد گندالف در این زمان برای اولین بار به گوندور سفر کرده و نام اینکانوس را از گوندوریان دریافت کرد.

آتاناتار دوم برای هفتاد و هفت سال بر گوندور حکومت کرد، که در طی آن ثروت و قدرت ایجاد شده توسط پدرش به تدریج کاهش یافت. پس از او پسر بزرگش تحت نام نارماکیل اول به حکومت رسید اما چون فرزندی نداشت برادرش کالماکیل جانشینش شد.

آراگورن اول (جد دور آراگورنی که از یاران حلقه بود)

پسر آراویر، که پس از پدرش به سرکرده دونه داین شد. او در طی زمانی که صلح شکننده نامیده می شد حکومت کرد، در زمانی که سائورون زمانی در سمت شرق سرزمین میانه عقب کشید. عقب نشینی سائورون به معنی این نبود که سرزمین های غربی از شر نیروهای اهریمنی در امان است و حتی در همان روزها گرگ ها به اِریادور هجوم میبردند. تنها چند سال پس از به عهده گرفتن ریاست دونه داین، به نظر می آید که آراگورن به شکار رفته اما خودش شکار گرگ ها شده است.
آراگورن ۸ سال سرکرده دونه داین بود و پس از آن پسرش آراگلاس جانشینش شد.