آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

بالان (نام اصلی بئور کهن‌سال)

تاریخ‌ها: ۲۶۲ تا ۳۵۵ دوران اول (۹۳ سال عمر کرد) نژاد: آدمیان گروه: اداین خانواده: خاندان بئور را بنیان نهاد محل سکونت: از سال ۳۱۱ دوران اول در نارگوتروند مسکن گزید تلفظ: ba’lan معنی: نامعلوم نام‌های دیگر: بئور لقب: کهن‌سال فرمانده نخستین آدمیانی که وارد بلریاند شدند، و اولین آدمی که با الدار سخن گفت. هنگامی که فینرود فلاگوند در ...

ادامه مطلب »

آراگلاس (ششمین سرکرده دونه‌داین)

تاریخ‌ها: ۲۲۹۶ تا ۲۴۵۵ دوران سوم (۱۵۹ سال عمر کرد)؛ از سال ۲۳۲۷ دوران سوم به سرکردگی دونه‌داین رسید (۱۲۸ سال حکمرانی؟ کرد) نژاد: آدمیان گروه: دونه‌داین فرهنگ: دونه‌داین شمال خانواده: خاندان ایسیلدور تلفظ: ara’glas معنی: آرا‌ به معنای «نجیب، شاهوار»؛ -گلاس به معنای «سرور و شادی» القاب: سرکرده دونه‌داین، سرکرده شمال، وارث ایسیلدور آراگلاس ششمین سرکرده دونه‌داین و پسر ...

ادامه مطلب »

آرادور (پدربزرگ آراگورن)

تاریخ‌ها: ۲۸۲۰ تا ۲۹۳۰ دوران سوم (۱۱۰ سال)؛ از سال ۲۹۱۲ تا ۲۹۳۰ دوران سوم (۱۸ سال) سرکرده دونه‌داین بود. نژاد: آدمیان گروه: دونه‌داین خانواده: خاندان ایسیلدور تلفظ: a’radorr (rr به این معناست که r دوم باید به طور واضح تلفظ شود.) معنی: عنوان نشده؛ احتمالا سرزمین سلطنتی یا نجیب شاهوار القاب: سرکرده دونه‌داین، سرکرده شمال، وارث ایسیلدور آرادور چهاردهمین ...

ادامه مطلب »

سیه‌تیغ اهل جنوب (لقب تورین در بره‌تیل)

آنگلاخل شمشیری از جنس آهن سیاه شهاب‌سنگی بود که پس از قتل ناخواسته‌ی به‌لگ به تورین رسید. بعدها، هنگامی که تورین به نارگوتروند آمد، چلنگران آن دژ، شمشیر را از نو کوفتند؛ تیغ شمشیر هنوز عمیقا سیاه بود، اما اکنون لبه‌هایش با نوری می‌درخشید. تورین با شمشیر از نو کوفته شده، که بر آن نام گورتانگ، آهنِ مرگ، را گذاشت، ...

ادامه مطلب »

سیه‌تیغ نارگوتروند (نام تورین در تالارهای اورودرت)

تاریخ‌ها: این نام در زمان اقامت تورین در نارگوتروند استفاده می شد. ۴۹۰-۴۹۵ دوران اول مکان: نارگوتروند نژاد: انسان گروه: اداین فرهنگ: یکی از مردمان دور-لومین، که در میان الف‌های نارگوتروند می زیست. خانواده: خاندان هادور تلفظ: ‘narrgo’thrond’ (rr باید واضح تلفظ شود.) معنی: «سیه‌تیغ» برگرفته از تیغه سیاه شمشیر تورین، گورتانگ، است. نارگوتروند به معنای «دژ پنهان کنار رودخانه ...

ادامه مطلب »