انسان ها

زبان سائورون (نایب برج باراد-دور)

Mouth of Sauron Concept Art by John Howe

تاریخ: متولد شده پیش از ۲۹۵۱ دوران سوم. در قید حیات تا ۳۰۱۹ دوران سوم.(احتمالا در این سال کشته شده باشد.) نژاد: انسان تبار: نومه‌نوری سیاه القاب: نایب برج باراد-دور، پیک موردور «سوار یکسره سیاه‌پوش بود، و کلاهخود بلند سیاه بود؛ و با این حال نه یکی از اشباح حلقه بلکه آدمی‌زنده بود.» (بازگشت پادشاه، فصل دهم، باز شدن دروازۀ ...

ادامه مطلب »

ماتم (نیه‌نور، دختر مورون)

هورین، هنگامی که همسرش مورون، سومین فرزندشان را باردار بود به مقابله با مورگوت رفت، نبردی که به نیرنایت آرنویدیاد (اشک‌های بی‌شمار) مشهور شد. در پایان آن پیکار عظیم، نه تنها هورین بازنگشت، سرزمینش دور-لومین نیز به تصرف شرقی‌ها در آمد. مورون تنها فرزند زنده ماندۀ خود، تورین را از آنجا دور کرده بود تا در دوریات پرورش یابد. بنابراین، ...

ادامه مطلب »

مورون برق فولاد (مادر تئودن)

اسم دیگر او موروِن اهل لوسارناخ است. او همسر شاه تنگل پادشاه روهان و مادر وارث او تئودن بود. او بسیار جوانتر از همسرش تنگل بود که در اواخر عمرش با او ازدواج کرده بود. تا مدت زمانی پس از ازدواج، آنها در لوسارناخ، در جنوب و غرب میناس تی‌ریت زندگی کردند. پس از مرگ فنگل پدر تنگل، تنگل جانشین ...

ادامه مطلب »

مورمگیل (لقبی که به تورین در نارگوتروند دادند)

مورمگیل که به معنی سیه‌تیغ است لقبی بود که به تورین تورامبار پسر هورین دادند. هنگامی که تورین به تالارهای نارگوتروند وارد شد با دیدن رنگ سیاه شمشیرش به این نام شناخته شد.

ادامه مطلب »