آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

سیه‌تیغ بره‌تیل (نام تورین در میان مردان بیشه)

تاریخ‌ها: تورین در سال ۴۹۶ دوران اول در بره‌تیل اقامت گزید؛ او اولین بار شمشیر سیاهش، گورتانگ، را در آن جا و در سال ۴۹۸ دوران اول به کار برد، و در سال ۴۹۹ دوران اول جان خود را گرفت. مکان: جنگل بره‌تیل نژاد: انسان گروه: اداین فرهنگ: آدمیان بره‌تیل خانواده: خاندان هادور محل زندگی: افل براندیر تلفظ: ‘bre’thil’ (‘th’ ...

ادامه مطلب »

بریتا لئوفا (پادشاه محبوب روهان)

یازدهمین پادشاه روهان، دومین پادشاه از دومین دودمان که مدتی پس از اینکه سرزمین روهیریم تقریباً ویران شد بر روهان فرمان می‌راند. پدرش به نام فری لاو به همراهی سارومان که در آن زمان به تازگی به حکومت ایزنگارد منصوب شده بود کشور را دوباره بنا نهاد. بریتا نیز رویه کمک به نیازمندان را دنبال کرد و از طرف مردم ...

ادامه مطلب »

برودا (حکمرانِ شرقیِ هیت‌لوم)

برودا یکی از شرقی‌ها بود که در دوران اول از متحدین مورگوت به شمار می‌رفت. پس از اینکه مورگوت هیت‌لوم را تصرف کرد، برودا فرمانروای آنجا شد.

ادامه مطلب »