آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گور (دومین فرمانروای بئوری لادروس)

بره‌گور (دومین فرمانروای بئوری لادروس)

پسر بورومیر و پدر باراهیر که دومین فرمانروای لادروس از خاندان بئور بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

خانواده باتربار (خانواده‌ای که مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کرد)

یکی ازخانواده‌های قدیمی بری که برای سالهای طولانی نامشخص مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کردند. ...