آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گور (دومین فرمانروای بئوری لادروس)

بره‌گور (دومین فرمانروای بئوری لادروس)

پسر بورومیر و پدر باراهیر که دومین فرمانروای لادروس از خاندان بئور بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...