آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گور (دومین فرمانروای بئوری لادروس)

بره‌گور (دومین فرمانروای بئوری لادروس)

پسر بورومیر و پدر باراهیر که دومین فرمانروای لادروس از خاندان بئور بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...