آخرین مقالات فرهنگنامه

B

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ مرزی که سنگ‌های سه گانه فاردینگ نامیده می‌شد متمایل می‌گردید و سر انجام به بای‌واتر که نام جاده از آن گرفته شده است، متصل می‌شد و از آنجا تا هابیتون ادامه می‌یافت. در آنجا مسافران به راست می‌پیچیدند و از روی پلی که برروی آب ...

ادامه مطلب »

پروانه

جاییکه رود ناروگ به بندر گاه سیریون می‌ریخت دره‌ای وجود داشت که پوشیده از درختان بید بن بود و به آنجا سرزمین بیدبن‌ها ویا به زبان الفی نان تاترن می‌گفتند. به روایت افسانه داستان‌های گمشده آنجا مکانی بود که انواع پروانه‌ها به دنیا آمدند و در طول دوران اول مشترکاً در آنجا باقی ماندند. در داستان‌های مشهورتر تالکین گرچه نامی ...

ادامه مطلب »

خانواده باتربار (خانواده‌ای که مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کرد)

یکی ازخانواده‌های قدیمی بری که برای سالهای طولانی نامشخص مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کردند. در زمان جنگ حلقه صاحب مهمان خانه بارلیمن باتربار بود. یادداشت‌ها: شکی نیست که باتربارها مسافرخانۀ اسبچۀ رهوار را در بری برای مدتی استثنایی نگه داشته بود، اما محاسبۀ دقیق اینکه این مدت ممکن است چقدر بوده است دشوار است. تنها چیزی که به یقین ...

ادامه مطلب »

خانواده باروز (خانواده‌ای از هابیت‌های شایر)

یکی از مهم‌ترین خانواده‌های هابیت‌های شایر که چند تن از آنها در جشن تولد مشهور بیل‌بو حضور داشتند. صرف نظر از این حقیقت که جمع صحیح نام این خانواده «باروز»‌ می‌شود خانواده‌ای بسیار کوچک است. بین خانواده باروزها و بگینزها ارتباط فامیلی وجود داشت. بیل‌بو از عموزاده های دور پئونی بگینز می‌باشد که با میلو باروز ازدواج کرد و صاحب ...

ادامه مطلب »