B

بارد دوم (پسر نوۀ بارد کمانگیر)

او پسر برند و وارث او برای فرمانروایی بر شهر دیل بود. پدرش در نبرد دیل کشته شد و او مجبور شد که به اربور باز گردد، در آنجا به مدت هفت روز همراه باهم پیمانش تورین سوم محاصره شد. وقتی که ازشمال خبر تباهی سائورن به گوش آنها رسید آنها از تنها کوه بیرون آمدند و حلقه محاصره را شکستند.

بارد اول (کمانگیر شهر دریاچه)

 او یکی از اعقاب گیریون، فرمانروای دیل بود که اسماگِ اژدها را کشت و دوباره شهر دیل را در دامنه تنها کوه بنا نهاد.

بیلبو بگینز (یابنده حلقه)

Martin Freeman در نقش بیلبو بگینز در سه‌گانه هابیت

Martin Freeman در نقش بیلبو بگینز در سه‌گانه هابیت

رئیس خاندان بگینزها که به تنهایی در بگ اند (حفره هابیتی) در سرزمین هابیتون زندگی می‌کرد تا اینکه در سال ۲۹۴۱ (دوران سوم) گندالف او را درگیر پویش اره بور کرد و هابیت‌ها را در کارهای بزرگ پایان دوره سوم به صحنه کشاند. او در اثنای سفرش به تنها کوه، در شهر گابلینها که در کوهستان مه آلود قرار داشت به یک حلقه دست یافت. گزارش سفر بیلبو و مواردی که مربوط به وارثش فرودو بود، در کتاب قرمز سرحد غربی گردآوری شده است که ماخذ کتابهای هابیت و ارباب حلقه‌ها قرار گرفته است.

زندگی در شایر

۲۸۹۰ تا ۲۹۴۱ دوران سوم

تنها پسر ارزشمند و قابل احترام بانگو بگینز و بلادونا توک به نام بیلبو بگینز در بگ اند که توسط پدرش در تپه هابیتون گود برداری شده بود، بزرگ شد. به نظر می‌رسد که او خانواده مادریش را در ناحیه سمیال بزرگ ملاقات کرده باشد چون او نمایش‌های آتش بازی گندالف را به یاد می‌آورد.

Sir Ian Holm در نقش بیلبو بگینز در سه‌گانه ارباب حلقه ها

Sir Ian Holm در نقش بیلبو بگینز در سه‌گانه ارباب حلقه ها

پدر بیلبو که همان بانگو باشد در سال ۲۹۲۶ و مادرش بلادونا در سال ۲۹۳۴ بدرود حیات گفتند. پس از درگذشت والدینش او مدت هفت سال در بگ اند به تنهایی زندگی کرد تا اینکه دریکی در بامداد یکی از روزهای بهاری سال ۲۹۴۱ زندگی آرام و دلپذیرش با آمدن گندالف مختل شد.

بیلبو در پویش اره بور

۲۹۴۱ دوران سوم

بیش از صدو پنجاه سال، قبل از اینکه در آن صبح بهاری زندگی بیلبو در باغش توسط گندالف آشفته شود، اسماگ اژدها در اره بور(تنها کوه)، کشور باستانی دورف‌ها که آنسوی شرق شایر قرار داشت، فرود آمد. تعداد زیادی از دورف‌هایی که از جنگ جان سالم به در برده بودند و تارو مار شده بودند، تحت فرماندهی تورین که وارث برحق قلمرو سلطنتی بود بسوی غرب عزیمت کردند و دژ نظامی کوه های آبی را نزدیک نوار مرزی شایر تاسیس نمودند. اکنون تورین با کمک گندالف نقشه انتقام از اسماگ را در سر می‌پروراند.

بیلبو بگینز در انیمیشن هابیت(1966)

بیلبو بگینز در انیمیشن هابیت(۱۹۶۶)

گندالف، تورین را متقاعد نمود تا یکی از هابیت‌ها، گروه نظامی اورا همراهی کند، هم به خاطر طبیعت آنها که می‌توانند مخفیانه حرکت کنند و هم اینکه او می‌خواست آنها را در کارهای بزرگ‌تری مثل تدارک آتش برای مقابله با تاریکی شب درگیر کند. او بیلبو را عمدتاً به خاطر اینکه از نسل توک ها بود انتخاب کرد. ولی بعداً پیشنهاد کرد بهتراست بیلبو در کارهای حساس‌تری که مقدر است، انجام وظیفه نماید.

بنابراین درغروب یکی از روزهای آوریل سال ۲۹۴۱ گندالف با تورین و دوازده همراهش به خانه بیلبو بازگشتند و جستجو برای اره بور آغاز شد.

توضیحات :

۱-درفصل ۲ از کتاب هابیت (بره بریانی) بیلبو و دورف‌ها شرح می‌دهند «یک صبح زیبا درست قبل از ماه مه» با این وجود وقتیکه بیلبو زمان سفر خود را به سیاه بیشه در نظر می‌آورد (فصل هشتم پروانه‌ها و عنکبوت‌ها) به یاد می‌آورد که آنها «سفرشان را خیلی وقت پیش در یک صبح ماه مه آغاز کردند. » شاید سختی آن سفر طولانی حافظه بیلبو را تحت تاثیر قرار داده باشد!

بیلبو بگینز در انیمیشن هابیت(1977)

بیلبو بگینز در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

بالین (فرمانروای موریا)

Ken Stott در نقش بالین در سه‌گانه هابیت

بالین[۱] یکی از دورف های بلند مرتبه گروه تورین و شرکا بود. و به همراه تورین سپر بلوط برای باز پس گیری تنها کوه از اسماگ عازم سفر شد. بالین به همان مقدار که شجاع بود، قلبی رئوف نیز داشت و بسیار به بیلبو بگینز علاقه مند بود. بعد از پویش اره‌بور، بالین گروهی را به قلمرو باستانی خزد-دوم برد و آنجا را دوباره به مکانی مسکونی تبدیل کردند اما سرانجام ناخوشایندی نصیبشان شد.

بالین پسر فوندین در سال ۲۷۶۳ دوران سوم به دنیا آمد. او برادر بزرگتر دوالین بود. آنها از نسل دورین بودند. بالین در کودکی در تنها کوه زندگی می کرد. وقتی اسماگ در سال ۲۷۷۰ به کوه حمله کرد، بالین به همراه تورین سپربلوط بیرون از کوه بود و با هم فرار کردند. پدر بالین در نبرد آزانول‌بیزار در سال ۲۷۹۹ کشته شد. از آن پس بالین به همراه تراین و تورین سرگردان بود تا اینکه در کوهستان آبی ساکن شدند.

در ۲۸۴۱ بالین و دوالین همراه تراین برای پس گرفتن تنها کوه از اسماگ رهسپار شدند اما توسط خادمان سائرون که به دنبال یکی از حلقه‌های دورف ها که در اختیار تراین بود می گشتند، تعقیب شدند. شبی در سال ۲۸۴۵ که آنها در حاشیه سیاه بیشه چادر زده بودند تراین اسیر شد و او را به دول گولدور بردند. بالین و دوالین و بقیه دورف ها به دنبال او گشتند اما او را نیافتند.

بالین در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

در سال ۲۹۴۱ بالین بار دیگر برای پس گرفتن تنها کوه به عنوان یکی از سیزده دورف گروه تورین و شرکا عازم سفر شد. بالین دومین دورفی بود که به بگ‌اند رسید. قبل از او برادرش دوالین رسیده بود و او از میزبانشان، بیلبو بگینز، تقاضای آبجو کرد. باشلق بالین قرمز بود و ویولون میزد.

بالین در بیرون از «اژدهای سبز» در بای واتر منتظر هابیت مانده بود تا قبل از حرکت دورف ها به آنها ملحق شود. بالین معمولا پیشگام بود و او اولین کسی بود که محل اتراق ترول ها را دید و نیز اولین کسی بود که بعد از گرفتار شدن بیلبو به کمک او رفت.

بالین زمانی که دورفها بدون بیلبو از غار گابلین ها در کوهستان مه آلود خارج شدند پیشرو گروه بود. بیلبو به کمک حلقه از کنار بالین عبور کرد، قبل از آن کسی نتوانسته بود بدون اینکه بالین متوجه شود از کنار او عبور کند و بالین به نشانه احترام کلاه از سر برداشت. وقتی که گروه به دست عنکبوت های غول پیکر اسیر شدند بالین به نقشه فرار بیلبو کمک کرد و با سنگ به عنکبوت ها حمله کرد در حالی که بیلبوی نامرئی آنها را به مبارزه دعوت میکرد. بعد از آن بود که بالین متوجه شد بیلبو به کمک حلقه توانسته بود از کنار او عبور کند!

وقتی تورین به دست الف ها اسیر شد و سایر دورف ها به پیشگاه تراندویل برده شدند، بالین به عنوان بزرگ تر از طرف گروه سخن گفت اما آنها را به زندان انداختند. در طول فرار زمانی که بیلبو دورف ها را در بشکه ها قرار میداد، بالین نگهبان بود.

در تنها کوه، بالین بخشی از مسیر تونل به سمت اسماگ را به همراه بیلبو طی کرد، زیرا به هابیت علاقه مند شده بود. او در بازگشت هابیت را به سمت بالا حمل کرد. بعد از بازگشت هابیت از دومین ملاقات با اسماگ، بیلبو نگران بود که شاید زیاد از حد با اژدها سخن گفته باشد اما بالین او را آرام کرد.

بعد از رفتن اسماگ بالین و تورین گنجینه های ساخته شده در تنها کوه را به یاد آوردند. بالین پیشنهاد داد که به برج دیده بانی تپه زاغ بروند و در آنجا با روآک ملاقات کردند و متوجه شدند که اسماگ مرده است و ارتش مشترک انسان ها و الف ها در حرکت هستند.

بعد از نبرد پنج سپاه، بالین در تنها کوه مستقر شد. در سال ۲۹۴۹ بالین به همراه گندالف به ملاقات بیلبو در شایر رفتند.

در سال ۲۹۸۹ بالین بی قرار شد. او تصمیم گرفت با یک گروه اکتشافی به موریا برود، جایی که قبل از اینکه به تاریکی فرو برود قلمرو مستحکم خزد-دوم بود. بالین امیدوار بود که در آنجا میتریل و نیز هفتمین حلقه دورف ها که مدت ها پیش مفقود شده بود را پیدا کند. اوری و اوین نیز به همراه چندین دورف دیگر با او همراه شدند.

وقتی به دره دیمریل رسیدند، بالین و دورف ها متوجه اورک هایی که در دروازه شرقی موریا نگهبانی میدادند شدند. آنها بسیاری از اورک ها را کشتند و در تالار بیست و یکم موریا ساکن شدند. بالین تخت پادشاهی را در تالار «مزربول» نهاد و شاه موریا نامیده شد. دورف ها میتریل را پیدا کردند اما بیشتر از ۵ سال دوام نیاوردند. بالروگی که در اعماق موریا بود حضور آنها را حس کرد و به بالا آمد.

مقبره بالین در تالار مزربول در فیلم یاران حلقه

در دهم نوامبر سال ۲۹۹۴ دوران سوم بالین به دیمریل رفت تا به دریاچه «خلد-زارام» بنگرد اما به وسیله اورکی کشته شد. او را در تالار مزربول دفن کردند. دورفها توسط اورکها محاصره شدند و نگهبان دریاچه دروازه غربی موریا را مسدود کرد. تمام دورفهای گروه بالین کشته شدند.

در ۱۵ ژانویه سال ۳۰۱۹ یاران حلقه مقبره بالین را در تالار مزربول به همراه کتاب مزربول که پایان تلخ دورفها در آن ثبت شده بود یافتند. سقف تالار مزربول در نبرد بین گندالف و بالروگ فرو ریخت و مقبره بالین زیر آوار مدفون شد.

بر روی مقبره بالین این عبارات با الفبای رونی دورفها نوشته شده است:

Balin

Fundinul

Uzbad Khazad-Dûmu

Balin, son of Fundin, Lord of Moria

سطر آخر ترجمه سطرهای بالاتر است.

نوشته‌های روی مقبره بالین، از جی.آر.آر تالکین

نوشته‌های روی مقبره بالین در فیلم یاران حلقه

[۱] بالین تنها دورفی از گروه تورین و شرکا است که نامش در منظومه Voluspa یا Prose Edda نیامده است. به نظر میرسد این نام توسط تالکین ساخته شده است تا با دوالین هم آهنگ باشد.