B

باراهیر (نجات دهنده فین رود فلاگوند)

از اعقاب بئور کهنسال و پدر ارخامیون بود. اودر براگولاخ جنگید و جان فین رود فلاگوند را نجات داد اما بعدا به عنوان یاغی توسط افراد مورگوت اسیر شد و در ارتفاعات دورتونیون (جنگل کاج‌های سبز) به قتل رسید.

بارا گوند (پدر مورون الدون)

او پدر مورون الدون  و پدر بزرگ تورین تورامبار محسوب می‌شود. او از داگور براگولاخ فرار کرد و اندکی بعد همراه با عمویش باراهیر و تنی چند از همراهانش درارتفاعات دورت اونیون به صورت غیر قانونی سکنی گزیدند تا اینکه سرانجام به سائورون تسلیم شدند وبه قتل رسیدند.

باراد ای تل (دژی در سرچشمه رود سیریون)

دژ کوهستانی فینگولفین بود که پسرش فینگون آن را در کوهپایه های شرقی کوهستان ارد ویترین (کوههای سایه گرفته) در سرچشمه رودسیریون بنا نمود.

باراد- دور (برج تاریک سائورون)

«دیوار روی دیوار، بارو روی بارو، سیاه،بی اندازه مستحکم، کوهی از آهن، دروازه پولاد، برجی الماسگون، …، باراد- دور دژ سائرون»

از یاران حلقه کتاب،کتاب دوم،فصل دهم «پراکنده شدن یاران»

اشباح نقاب دار قدرتمند دژ سائورون در دوران‌های دوم و سوم

اولین بنای باراد- دور :

هنگامیکه سائورون برای اولین بار به موردور (سرزمین سیاه) آمد ساخت باراد- دور شش صد سال به طول انجامید. دیری نپایید که تار- میناستیر از اهالی نومه نور یک ناوگان جنگی به سرزمین میانه فرستاد و افراد سائورون را به سرزمین‌های غربی که در آن ایام در آنجا پرسه می‌زدند، عقب راند. با این وجود اهالی نومه نور نتوانستند به باراد- دور دست یابند. گرچه سائورون توانست نیروهایش را متمرکز کند و آنها را تا شرق توسعه دهد.

سائورون در دوران دوم از سال ۳۲۶۲ برج تاریکی را ترک کرد تا با سپاه عظیم آر- فارازون به نومه نور برود. او پس از سقوط نومه نور در دوران دوم از سال ۳۳۱۹ به باراد- دور بازگشت. آخرین اتحاد در دوران دوم از سال ۳۴۳۴ موجب گردید که باراد- دور به محاصره درآید و برج سیاه توسط نیروهای الندیل و گیل- گالاد اشغال و ویران گردید که هردوی آنها در دوران دوم از سال ۳۴۴۱ در محاصره به هلاکت رسیدند. گرچه باراد- دور ویران گردید ولی پایه های استحکامات آن برجای ماند.

دومین بنای باراد- دور :

سائورون بخش اعظم دوران سوم را بیرون از موردور، که نزگول به نیابت از وی اداره اش می کردند؛ پناه گرفت. لرد سیاه، خود، دول گولدور در جنوب سیاه بیشه را برای اقامت برگزیده بود. در دوران سوم شورای سپید (شورای خردمندان) نیروهایش را برای دفع او روانه جنگل سیاه کرد و او بار دیگر به موردور عقب نشینی کرد. او در آنجا برج سیاه را از نو ساخت. با فرض اینکه ساخت برج سیاه در ابتداحدود شش صد سال طول کشیده باشد ولی به نظر می‌رسد که ساخت مجدد آن به طرز شگفت آوری بیش از چندین دهه طول نکشیده باشد. این مطلب را چنین می‌توان توجیه نمود که پایه های برج با یاری گرفتن از نیروی حلقه درگورگوروت بر جای خود باقی مانده بود و برج جدید بر روی آن بنا شد.

باراد- دور تا آنجا که می‌شد به کمک نیروی شخصی سائورون و با استفاده از سنگ و ساروج ساخته شد و هنگامیکه یگانه حلقه در اوردوروین نابود شد نیروی سائورون هم از بین رفت و برج برای همیشه ویران گشت.

سیمای باراد-دور :

جامع‌ترین توصیفی که در مورد باراد- دور در اختیار داریم همان نقل قولیست که در ابتدای این مطلب آورده شده است.می‌دانیم که در آن زمان باراد- دور عمدتاً از فلز ساخته شده بود و رنگ آن سیاه بود. واژۀ «مقاوم» بیشتر برای الماس به کار می‌رود و تصورش بسیار سخت است که سائورون برجی از الماس ساخته باشد و به دژ سیاه خود افزوده باشد. در این متنواژه «مقاوم» بیشتر معنای «جسم سخت و محکم» را به ذهن متبادر می‌سازد.

از دروازه پولادین برج، گذرگاهی کشیده شده بود که از روی پل بزرگ می‌گذشت و به دشت گورگوروت منتهی می‌شد. ما همچنین می‌دانیم که گدازه های آتشفشان کوه هلاکت از طریق کانال‌هایی به عقب باز می‌گشت و پس از عبور از دشت مزبور به باراد- دور می‌رسید.

تالکین احتمالاً از روی عمد جزئیات ساخت برج را به صورت مبهم رها کرده است. در صورتیکه این برج زیرسایه ای از ابر پنهان بود و همیشه تاریک بود. تنها شخصیت‌هایی که در کتاب ارباب حلقه‌ها به طور واقعی توانسته اند باراد- دور را ببینند،فرودو و سام بوده‌اند که در هنکام سفر به کوه هلاکت آنجا را دیده‌اند. «…… کنگره های بی روح و تاج آهنین فراز برج باراد-دور، چونان سیاهی پدیدار گشت،سیاه تر و تاریک‌تر از انبوه سایه‌هایی که در میان آن ایستاده بودیم …» (ارباب حلقه‌ها،بازگشت شاه، کتاب ششم فصل سوم: کوه هلاکت)

به نظر می‌رسد که فراز برج باراد- دور محل سکونت سائورون بوده است. دست کم دریچه های مشبکیکه چشم سائوروناز آنجاسرزمین میانه را زیر نظر می‌گرفتدر آنجا قرار داشت.

حکم والار (حکم والار در مورد دریانوردان نومه نور)

حکمی که توسط والار برای اهالی نومه نور صادر شد و اینگونه بود که ملوانان نباید ازسمت غرب آنقدر با کشتی دورشوند که نتوانند سواحلشان را ببینند. این حکم توسط آر- فارازون نقض شد که به نابودی وی منجر گردید.