آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاچه ها، رودخانه ها

دریاچه ها، رودخانه ها

رود بروآینن (نامی الفی برای لودواتر)

رودی که از کوه‌های مه‌آلود واقع در شرق ریوندل سرچشمه می‌گرفت و به میتایتل (هورول) می‌پیوست تا رود گوواتلو یا نقره‌بار را بوجود آورد. به آن لودواتر (آب‌خروشان) نیز می‌گفتند.

ادامه مطلب »

رود بریتون (رودی که از بریتومبار می‌گذشت)

رودی کوچک که از ارتفاعات بی‌نام ونشان و دور افتاده بلریاند غربی سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب در جریان بود و در بندرگاه بریتومبار به دریای بزرگ می‌ریخت. پس از نبرد نیرنایت آرنویاد (اشک‌های بیشمار)، مورگوت افرادش را از طریق این رود اعزام نمود تا در مصب رود به بندرگاه حمله کنند.

ادامه مطلب »

رود بریلتور (چهارمین انشعاب از شش انشعاب رود گلیون)

یکی از رودهای پرشتاب که از ارد لوین به سمت شرق در جریان بود و پس از طی مسیری طولانی به ناحیه گلیون در منطقه مرزی اوسیریاند می‌رسید.

ادامه مطلب »

رود برندی‌واین (رود مرزی در شرق شایر)

نامی است که توسط هابیت‌ها به رودی که الف‌ها‌ که باراندوین می‌نامیدند اطلاق می‌شد. این رود از دریاچه نن‌ یوال در شمال سرچشمه می‌گرفت و به سمت شمال غربی جریان پیدا می‌کرد و نهایتاً به دریای بزرگ درنزدیکی ارین ورن می‌ریخت. بخشی از مسیر طولانی این رود نوار مرزی شرق شایر را تشکیل می‌داد.

ادامه مطلب »

رودخانه رینگلو (رودخانه‌ای در گوندور جنوبی)

رودخانه ای مهم در ناحیه ی جنوبی گوندور که از کوهستان سفید و بالای لامدون، نشئت می گرفت و به سمت جنوب تا حدود ۲۰۰ مایل پیش از اینکه به دریا برسد، ادامه داشت. در دهانه ی ورودی آن، بندرگاه باستانی الفی ادهلوند قرار داشت و نشانگر مرز آنفالاس تا غرب و بل فالاس تا شرق بود. یادداشت: تالکین هیچگاه ...

ادامه مطلب »