خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاچه ها، رودخانه ها

دریاچه ها، رودخانه ها

آسکار (آخرین آرامگاه گنج‌های دوریات)

شمالی‌ترین ریزآبه‌های رودخانه‌ها در اوسیریاند بود و در طول کناره‌ی شمالی راه دورفی از سمت کوهستان آبی امتداد داشت. بعدها، بعد از غرق شدن گنج‌های دوریات در آنجا، به رات لوریل (بستر طلایی) تغییر نام داد.

آنگرن (نامی به زبان الفی برای رودخانه ی آیزن)

نام قدیمی تری که الف ها برای این رودخانه معین کرده بودند، رودی که بیشتر با نامی که روهیریم(رودخانه ی آیزن) به آن داده بودند، شناخته می شد. هر دو نام معنای یکسانی دارند: «رودخانه ی آهن».

آندوین (رودخانه بزرگ)

مکان: رودی بزرگ که از شمال تا جنوب، در شرق کوه های مه آلود کشیده شده است.

سرچشمه: تلاقی  لنگ ول  و  گری لین در شمال دور سرزمین میانه

دهانه رود: مصب رودخانه در خلیج بل فالاس

معنی: رودخانه طویل

رودخانه ی بزرگ که به طول مایل ها در سرمین میانه به سوی جنوب جاریست، تا آنکه به آب های خلیج بل فالاس برسد.