آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - رود بریلتور (چهارمین انشعاب از شش انشعاب رود گلیون)

رود بریلتور (چهارمین انشعاب از شش انشعاب رود گلیون)

یکی از رودهای پرشتاب که از ارد لوین به سمت شرق در جریان بود و پس از طی مسیری طولانی به ناحیه گلیون در منطقه مرزی اوسیریاند می‌رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...