خانه - نفیر شاخ گوندور – پادکست آردا

نفیر شاخ گوندور – پادکست آردا

پادکست چیست؟
پادکست یک فایل صوتی محتوی اتفاقات انجام گرفته در سایت هست.
محتوی پادکست آردا چیست ؟
آخرین گفتگوهای تالار از جمعه تا پنج شنبه که هر جمعه صبح منتشر میشود. و آخرین اخبار سایت در صورت به روز آوری و قسمت هایی از زندگی نامه تالکین در فایل های اولیه. توضیحاتی در مورد تالارهای آردا و سایت و همچنین تاپیک های زده شده و عنوان آنها بحث های اساسی صورت گرفته شده در این هفته و قسمت هایی از زندگی نامه تالکین و فرهنگنامه.

تذکر:

پادکست تریبونی مستقل و محصولی هوادار محور است و محتوای آن لزوما بیانگر دیدگاه رسمی مجموعه سایت آردا نیست.

دست اندرکاران پادکست

اعضای سری سوم:

تیم تحریر:

 • الروس: نویسنده متن
 • گلورفیندل: مسئول بخش اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • agarwaen: مسئول بخش کتابخانه گوندور (مقالات تالکینی)
 • Nienor Niniel: مسئول بخش فعالیت های آردا

تیم اجرا:

 • توروندور: مسئول تیم پادکست، مسئول بخش «با کاربران» و «آردا از زبان طرفداران»
 • گلورفیندل: مجری بخش اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • لوتین.: مجری پادکست
 • agarwaen: مجری بخش کتابخانه گوندور (مقالات تالکینی)
 • torambar: تدوین و موسیقی متن

اعضای پیشین تیم سری سوم پادکست:

 • الوه: تدوین و موسیقی متن

اعضای سری دوم:

تیم تحریر:

 • LObeLia: سرپرست تیم و مسئول بخش داستان ها
 • الروس: نویسنده متن
 • الوه: مسئول بخش مقالات و نامه های تالکین و ارتباط با فروم
 • توروندور: مسئول بخش با کاربران
 • شهریار: مسئول بخش اخبار
 • گلورفیندل: تهیه اخبار خارجی
 • بانوی سفید روهان: تهیه اشعار تالکینی

تیم اجرا:

 • الوه: سرپرست تیم و مجری بخش مقالات و نامه های تالکین
 • سید علی حسینی (Elendil322): مجری پادکست
 • گلورفیندل: مجری اخبار طرفداران
 • تور: مسئول تیم پادکست؛ تدوین و موسیقی متن

اعضای پیشین تیم سری دوم پادکست:

 • گندالف سپید: نویسنده متن پادکست
 • علی بشیر (فرودو): مسئول بخش اخبار پادکست
 • نویسنده پادکست: Yavanna Kementári

بانیان و اعضای سری اول پادکست:

 • bard: نویسنده
 • محمدرضا ساسانی (مونت آو سائرون): نویسنده، مجری و تهیه کننده

لیست پادکست های موجود:

تمام حقوق پادکست‌ها متعلق به سایت آردا می‌باشد.