آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - جلسات گفت‌وگو پیرامون همخوانی کتاب‌های جی. آر. آر. تالکین

جلسات گفت‌وگو پیرامون همخوانی کتاب‌های جی. آر. آر. تالکین

وب‌گاه آردا به عنوان اولین و بزرگ‌ترین مجمع طرفداری رشته افسانه تالکین با بیش از ۱۵ سال فعالیت تخصصی، در طول سالیان اقدام به برگزاری جلسات و گروه‌های کتابخوانی و همخوانی به جهت گسترش علاقه‌مندی و فعالیت طرفداران تالکین کرده بود و اکنون با گسترش پلتفرم‌های آنلاین این گفت‌وگوها شکل و رنگی صوتی به خود گرفته و به بحث و تبادل نظر موشکافانه درباب کتب جی. آر. آر. تالکین می‌پردازند.

از اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که بر آن شدیم این جلسات بحث و گفت‌وگو گفت‌وگو پیرامون همخوانی کتاب‌های تالکین را به صورت صوتی، ابتدا در تلگرام و اکنون در کلاب‌هاوس برگزار کنیم که با برگزاری ۲ جلسه در هفته (یک‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۲۲) این امر تا به امروز در حال برگزاری است و شرح جلسات برگزار شده این گروه از علاقه‌مندان که شما هم می‌توانید به آنها بپیوندید، به شرح زیر است:

 

دوره اول - کتاب سیلماریلیون (پایان‌یافته)

دوره اول - کتاب سیلماریلیون (پایان‌یافته)

جلسه یکم: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ (آینولینداله)

جلسه دوم: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (والاکوئنتا)

جلسه سوم: ۳ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث آغاز روزگاران)

جلسه چهارم: ۶ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث آئوله و یاوانا)

جلسه پنجم: ۹ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث آمدن الف‌ها و بندی شدن ملکور)

جلسه ششم: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث تین‌گول و ملیان)

جلسه هفتم: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث الدامار و شاهزادگان الدالیه)

جلسه هشتم: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث فئانور و رهایی ملکور از بند)

جلسه نهم: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث سیلماریل‌ها و ناآرامی نولدور)

جلسه دهم: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ (حدیث تاریک شدن والینور)

جلسه یازدهم: ۳ تیر ۱۴۰۰ (حدیث گریختن نولدور)

جلسه دوازدهم: ۶ تیر ۱۴۰۰ (حدیث سیندار)

جلسه سیزدهم: ۱۰ تیر ۱۴۰۰ (حدیث آفتاب و مهتاب و پنهان گشتن والینور)

جلسه چهاردهم: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ (حدیث آدمیان)

جلسه پانزدهم: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ (حدیث بازگشت نولدور)

جلسه شانزدهم: ۳ مرداد ۱۴۰۰ (حدیث بلریاند و قلمروهای آن)

جلسه هفدهم: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (حدیث نولدور در بلریاند)

جلسه هجدهم: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ (حدیث مایگلین)

جلسه نوزدهم: ۴ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث آمدن آدمیان به غرب)

جلسه بیستم: ۷ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث ویرانی بلریاند و سرنگونی فین‌گولفین)

جلسه بیست و یکم: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث برن و لوتین)

جلسه بیست و دوم: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث نبرد پنجم: نیرنایت آرنویدیاد)

جلسه بیست و سوم: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث تورین تورامبار)

جلسه بیست و چهارم: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث ویرانی دوریات)

جلسه بیست و پنجم: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث تور و سقوط گوندولین)

جلسه بیست و ششم: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ (حدیث سفر ائارندیل و جنگ خشم)

جلسه بیست و هفتم: ۲ مهر ۱۴۰۰ (آکالابت – سقوط نومه‌نور)

جلسه بیست و هشتم و پایانی: ۸ مهر ۱۴۰۰ (حدیث حلقه‌های قدرت و دوران سوم)

پیوستن به کلاب آردا در کلاب‌هاوس

شنیدن تعدادی از جلسات ضبط شده