آخرین مقالات فرهنگنامه

ارباب حلقه ها

«ارباب حلقه ها» شاهکار ادبیات قرن بیستم نوشته زبان شناس و نویسنده گران سنگ، تالکین است که با فروش بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه از آن در سرتاسر جهان تبدیل به دومین کتاب پرفروش دنیا شد. ارباب حلقه ها با بهره بردن از عناصر دنیای فانتزی با زبان حماسه و اسطوره سرایی در ژانر فانتزی حماسی قرار میگیرد. ارباب حلقه ها را اغلب بعنوان پیشگام ژانر فانتزی قلمداد می کنند. این حماسه عظیم جی.آر.آر. تالکین که اشتباهاً «تریلوژی سه گانه» خوانده می شود قرار بود جلد دومی بر دوگانه سیلماریلیون-ارباب حلقه ها باشد که با مخالفت ناشران برای صرفه جویی و سودجویی مواجه شد و تبدیل به ۳ جلد شد و هر جلد ۲ کتابش را در بر می گرفت. در طی سالها این سه جلد، یاران حلقه (۱۹۵۴)، دو برج (۱۹۵۵)، و بازگشت شاه (۱۹۵۵) هم به صورت تکی چاپ شدند و هم یک جلد کامل، و بیش از ۵۰ میلیون کپی از آن ها به فروش رفته و به ۲۵ زبان ترجمه شده است، و در لیست برترین کتابهای جهان قرار گرفت. در بریتانیا ارباب حلقه ها به عنوان برترین کتاب قرن بیستم انتخاب شده است.
نام کتاب عصاره ای خوش رنگ و لعاب و البته بسیار با ابهت از داستان کتاب است. در روزگاران پیشین، الف های صنعتگر «حلقه های قدرت» را ساختند، و فرمانروای تاریکی سائورون، همزمان «حلقه یگانه» را ساخت، و قدرت خودش را در آن دمید تا بتواند بر بقیه حلقه ها حکومت کند. اما در طی جنگ «آخرین اتحاد الف ها – آدمیان» در برابر سپاه سائورون، سائورون شکست خورد و حلقه به پسر پادشاه آدمیان، «ایسیلدور» رسید. او به جای نابود کردن حلقه آن را برای خودش نگه داشت و بعدها کشته شد، و حلقه ماجراهای بسیاری را طی کرد. از آن سو سائورون همواره به دنبال حلقه بود، تا جسم و اقتدارش را بازیابد، اما حلقه گم شده بود. پس از گذر اعصار طولانی اتفاقی حلقه به دست یک «هابیت» رسید: «بیلبو بگینز» (که بخشی از داستان سفر بیلبو در کتاب هابیت را در بر میگیرد). در برج سیاه «موردور»، قدرت سائورون هردم افزایش می یافت. اما او به حلقه یگانه نیاز داشت تا آن را کامل کند. در تولد صد و یازده سالگی بیلبو، او از حلقه استفاده کرد و ناپدید شد اما بعد با گندالف وداع کرد و شایر را ترک گفت و برای برادرزاده جوانش «فرودو بگینز»، حلقه قدرت را باقی گذاشت. اما تنها آن نبود. باری سنگین و سفری خطرناک را برای فرودو باقی گذاشت، چراکه پس از رفتن او همه چیز عوض شد و سائورون جای حلقه را فهمید. فرودو می بایست شایر را ترک کند سرزمین میانه را درنوردد و به اعماق سایه های موردور سفر کند و با انداختن حلقه به آتش شکاف های هلاکت آن را نابود سازد. در این مهم در شورای الروند، گندالف جادوگر، سام، مری و پیپین هابیت، گیملی دورف، لگولاس الف، بورومیر اهل گوندور، و غریبه بلند و مرموزی که «استرایدر» می خوانندش فرودو را تا موردور همراهی می کنند.
ارباب حلقه ها داستان سفر فرودو به موردور را با زبانی حماسی روایت می کند. روایتی از شجاعت، شهادت و امید. روایتی از جنس زیبایی، روشنایی و حقیقت. تلخی ها و شیرینی ها، اشک ها و لبخند ها، پستی ها و بلندی های زیادی در مسیر قرار دارد. ارباب حلقه ها، ارباب داستان های سرزمین میانه و حسن ختامی بر ۳ دوران پر ماجرا و پر مخاطره است که آردای تالکین پشت سر گذاشته است که نقطه مشترک تمامی آن ها جلوی دروازه های سیاه موردور قرار میگیرد و تقدیر و سرنوشت همه را موجودی کوچک به نام هابیت در سفر خود رقم می زند. زیرا که به گفته الروند آن هنگام که خردمند در ماند کمک از دست نا توان رسد…
در ایران کتاب ارباب حلقه ها بیش از ۷ بار و هر بار با تیراژ ۳۰۰۰ به زیر چاپ رفته است. دو نسخه از آن موجود است. با نام «ارباب حلقه ها» ترجمه رضا علیزاده مترجم آثار تالکین در ایران توسط انتشارات روزنه در سه مجلد با نام های «یاران حلقه»، «دو برج» و «بازگشت شاه» و نیز با ترجمه ماه منیر فتحی تحت عنوان «سالار انگشتری ها» توسط نشر فروغ آزادی در سه مجلد با نام های «دوستی انگشتری»، «دو تا برج» و «بازگشت پادشاه» به چاپ رسیده است. اولین چاپ هر دو نشر در سال ۱۳۸۱ بوده است.

LOTR_book_covers


 • یاران حلقه
یاران حلقه - انتشارات روزنه

یاران حلقه – انتشارات روزنه

جلد اول از کتاب ارباب حلقه ها که اولین بار در سال ۱۹۵۴ به چاپ رسید دو کتاب آن را در بر میگیرد. «یاران حلقه» روایت بخش اول سفر یاران حلقه به موردور را در بر میگیرد. بعنوان سرآغاز بخش های مختلفی قبل از وارد شدن به داستان وجود دارد. «درباره هابیت ها»، «درباره علف چپق»، «درباره نظم و ترتیب شایر»، «درباره یافتن حلقه» و «یادداشتی در باب اسناد شایر»
همچنین در چاپ روزنه پس از یادداشت مترجم به قلم رضا علیزاده، مقدمه ای تحت عنوان «فرمانروای حلقه ها در سیمای اساطیر» نوشته مازیار میرهادی زاده آمده است که به بررسی ریشه های داستانی ارباب حلقه ها در اساطیر شمال و اسکاندیناوی می پردازد. این کتاب شامل یک نقشه کلی از سرزمین میانه و یک نقشه از مناطق مختلف شایر نیز می باشد.


 • دو برج
دو برج - انتشارات روزنه

دو برج – انتشارات روزنه

«دوبرج» دومین مجلد از ارباب حلقه هاست که کتاب سوم و چهارم آن را شامل می شود و به ادامه سفر یاران می پردازد. کتاب سوم به جستجوی «آراگورن»، «لگولاس» و «گیملی» برای پیدا کردن «پیپین» و «مری» که اسیر اورک ها هستند می پردازد که ناگزیر درگیر مسائل «روهان»، قلمرو اربابان اسب ها نیز می شوند و در دفاع «گودی هلم» نقش مهمی ایفا می کنند. کتاب چهارم اما به ادامه سفر «فرودو» به همراه دوستش «سام» به «موردور» می پردازد که در راه راهنمای جدیدی پیدا می کنند که آن ها را از راهی مخفی به سمت موردور می برد. او کسی نیست جز «گولوم» که هنوز ماجرای گم کردن حلقه «عزیز»ش را فراموش نکرده و «بیلبو بگینز» را مقصر می داند.


 • بازگشت شاه
بازگشت شاه - انتشارات روزنه

بازگشت شاه – انتشارات روزنه

بخش های پایانی داستان و کتاب پنجم و ششم در مجلد «بازگشت شاه» جلد سوم از ارباب  حلقه ها جای دارند.  «موردور» آماده بزرگترین به «گوندور» پادشاهی انسان ها در سرزمین میانه است، پادشاهی که سال هاست به دست «کارگذاران» افتاده است اما اکنون شاه گوندور در میان یاران حلقه به سوی گوندور قدم بر می دارد. کتاب پنجم شرح این وقایع است و در آخرین کتاب و کتاب ششم بخش های پایانی سفر یاران برای نابودی حلقه روایت می شود و با تاج گذاری شاه «اله سار» و آغاز «دوران چهارم» سرزمین میانه سه دوران ماجراهای تلخ وشیرین سرزمین میانه پایان می پذیرد…


 • ضمائم

جی. آر. آر. تالکین خوانندگان را پس از اتمام شاهکار ارباب حلقه ها میان انبوه سوالات پیرامون داستانش تنها نمی گذارد و با «ضمایم» مفصل و چند تکه ای که در پایان ارباب حلقه ها تدارک می بیند دید خواننده از سرزمین میانه را کامل می کند. مختصری از دوران اول و «مورگوت»، ارباب سائورون، دوران دوم و سقوط «نومه نور» و سپس به طور مفصل به ماجراهای دوران سوم که به نوعی مقدمه ای بر شکل گیری داستان ارباب حلقه هاست می پردازد و مطالبی نظیر شکل گیری قلمرو گوندور و روهان، حملات «آنگمار» به «اریادور»، آشنایی آراگورن و« آرون» و شجره نامه دورف ها در ضمیمه الف آمده است. همچنین مطالب ارزشمند و متفرقه بسیاری چون تقویم ها، شجره نامه ها، جدول حروف الفبای «رونی» و «تنگوار» و ماجراهای پس از شکست سائورون در ضمایم ب تا ث آمده است و در آخرین ضمیمه یادداشت مترجم رضا علیزاده را پیرامون تلفظ اسامی می خوانیم.

اولین نسخه سه گانه ارباب حلقه ها

اولین نسخه سه گانه ارباب حلقه ها

درباره اله سار

۲۲ دیدگاه

 1. . چرا بخشی برای دانلود ازاد کتاب را ندارید .

 2. اقا اگر هم باشه مگه کسی میتونه کتاب حداقل ۳۰۰ صفحه رو تا کاپیوتر بخونه چشم نمی کشه

 3. سیصد صفحه که چیزی نیست! تازه بر و بچز ما با موبایل های قدیمی هم این تعداد رو رکورد زدن! د:

 4. با عرض پرزش میشه قیمتش رو هم یگین؟

 5. فرقی نداره اول کدومو بخونیم یا اول باید هابیت و خوند بعد ارباب حلقه ها

 6. کتاب ارباب حلقه ها فقط توسط نشر روزنه ترجمه شده؟

 7. با عرض سلام من کتاب های ارباب حلقه ها رو نخوندم تاحالا می خواستم بپرسم که همین ترجمه اقای رضا علیزاده رو بخونم بهتره یا نسخه ی اصلی منظورم اینه که ممکنه بعضی از قسمت ها سانسور شده باشه؟اصلا چیزی داره برا سانسور؟

  • بحث سانسور نیست رضا علیزاده خیلی ادبی و زیبا ترجمه کرده دوست عزیز . کتاب هم چیزی برای سانسور نداره

 8. طراحی جلد چرا این قدر افتضاحع چرا چرا چراااااا کل حس آدمو میگیره

 9. سلام یه سوال داشتم اگه ممکنه میشه جواب بدین؟
  کتاب ارباب حلقه ها ترجمه آقای علیزاده سانسور یا حذفیات داره؟ چون وقتی به فیلم ارباب حلقه ها نگاه میکنم و میبینم تقریبا به روابط آرون و آراگورن نگاه میکنم و میبینم توی کتاب تقریبا چیزی در مورد این رابطه نگفته،شک میکنم که کتاب حذفیات داشته باشه.

  • خیر، سانسور یا حذفیاتی ندارن. مسئله اینه که اثر پیتر جکسون یک اقتباس هست، یعنی تغییرات بسیار زیادی نسبت به کتاب داره. حالا در انتهای بازگشت شاه یک ضمیمه وجود داره که یک بخشی از اون ضمیمه به رابطه آراگورن و آرون پرداخته شده. مثلاً اون سکانسی پیشگویی الروند از مرگ آراگورن، برگرفته از حرف‌های خود آراگورن و کتاب هست توی اون ضمیمه و جکسون از اون برداشته و اون سکانس رو با تغییرات ساخته.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...