آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا

آردا کوئنتا – ماهنامه آردا

ardaquenta

مجله آردا کوئنتا شامل اخباری از سرزمین میانه، بررسی آثار پروفسور جان رونالد روئل تالکین، بررسی سه گانه ارباب حلقه ها وسه گانه هابیت، بررسی آثار فانتزی نویسندگان مختلف و در انتها مقالات کاربران سایت آردا می باشد.

هیئت تحریریه فعلی:

 • امین ظهور تبار
 • مهسا ق.
 • ایمان.ص
 • آریان عبدی
 • عبدلله کیوانلو
 • زینب.م

اعضای سابق:

 • حمید عظیمی
 • مسعود رضایی قنبرزهی
 • شاهین حسنی
 • حسام سعد
 • م.سپهر
 • معصومه.ش

لیست شماره های مجله:

«تمام حقوق ماهنامه‌ها متعلق به سایت آردا می‌باشد»