آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - مجوزها

مجوزها

کلیه‌ی حقوق مربوط به انتشار مطالب این‌ وب‌گاه، برابر با مجوز Creative Commons برای «وب‌گاهِ آردا» محفوظ بوده و نشر مجدد محتوای نگارش شده و برگردان، تنها با رعایت شرایط این موافقت نامه مجاز می باشد.

دانش‌نامه‌های تحت مجوز GNU و Creative Commons می‌توانند با ذکر مأخذ و منبع از محتوای نشریافته در «وب‌گاهِ آردا» و یا «تالارهای گفتگوی آردا»، برای منظورهای دانش‌نامه‌ای و آموزشی استفاده نمایند.

ذکر مطالب و نشر مجدد محتوای «وب‌گاهِ آردا» در دیگر وب‌گاه‌ها و مجلات اینترنتی تنها با ارائه لینک مستقیم امکان‌پذیر است.
نشر محتوای «وب‌گاهِ آردا» در رسانه‌های چاپی تنها با اجازه‌ی کتبی و موافقت نویسنده (و یا مترجم) و با ذکر مأخذ امکان‌پذیر است.