آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرادور (پدربزرگ آراگورن)

آرادور (پدربزرگ آراگورن)

تاریخ‌ها: ۲۸۲۰ تا ۲۹۳۰ دوران سوم (۱۱۰ سال)؛ از سال ۲۹۱۲ تا ۲۹۳۰ دوران سوم (۱۸ سال) سرکرده دونه‌داین بود.

نژاد: آدمیان

گروه: دونه‌داین

خانواده: خاندان ایسیلدور

تلفظ: a’radorr (rr به این معناست که r دوم باید به طور واضح تلفظ شود.)

معنی: عنوان نشده؛ احتمالا سرزمین سلطنتی یا نجیب شاهوار

القاب: سرکرده دونه‌داین، سرکرده شمال، وارث ایسیلدور

آرادور چهاردهمین سرکرده دونه‌داین، و وارث مستقیم آرانارت پسر آرودوی بود. هنگامی که با حساب دونه‌داین هنوز مردی جوان به حساب می‌آمد، در تپه‌زارهای شمال ریوندل به دست ترول‌های کوه‌نشین اسیر شد و از پای درآمد. پسرش آراتورن دوم پس از او به فرماندهی دونه‌داین رسید. آراتورن نیز خود پدر آراگورن بود و به این ترتیب آرادور پدربزرگ شاه اله‌سار، حاکم پادشاهی متحده دونه‌داین بود.

یادداشت‌ها:

تاریخ تولد آرادور تنها در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه، مردمان سرزمین میانه آورده شده است. بنابراین نمی‌توان کاملا به آن اتکا کرد.

همانند همه شاهان بعدی آرتداین و سرکردگان دونه‌داین، جزء آر(ا) در نام آرادور به معنی «سلطنتی» یا «شاهوار» بوده و اشاره به تبارشان دارد که به ایسیلدور می‌رسد. اما جزء -دور در نام او مسئله‌ساز است؛ این جزء ممکن است به (ن)دور به معنای «سرزمین» اشاره داشته و یا ممکن است گونه‌ای از واژه تائور باشد که عنوان سلطنتی یا اشرافی اشاره داشته، و یا به معنای جنگل باشد. از آنجایی که می‌دانیم همه اعقاب آراگورن نام‌های قابل تفسیر نداشته‌اند، این احتمال نیز وجود دارد که قسمت دوم نام آرادور معنای خاصی نداشته باشد.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

کماندار (لقبی برای به‌لگ اهل دوریات)

تاریخ‌ها: تاریخ تولد به‌لگ نامعلوم است؛ او در سال ۴۸۹ دوران اول، اشتباها به دست ...