آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: River Brilthor

آرشیو برچسب: River Brilthor

رود بریلتور (چهارمین انشعاب از شش انشعاب رود گلیون)

یکی از رودهای پرشتاب که از ارد لوین به سمت شرق در جریان بود و پس از طی مسیری طولانی به ناحیه گلیون در منطقه مرزی اوسیریاند می‌رسید.

ادامه مطلب »