آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودخانه رینگلو (رودخانه‌ای در گوندور جنوبی)

رودخانه رینگلو (رودخانه‌ای در گوندور جنوبی)

رودخانه ای مهم در ناحیه ی جنوبی گوندور که از کوهستان سفید و بالای لامدون، نشئت می گرفت و به سمت جنوب تا حدود ۲۰۰ مایل پیش از اینکه به دریا برسد، ادامه داشت. در دهانه ی ورودی آن، بندرگاه باستانی الفی ادهلوند قرار داشت و نشانگر مرز آنفالاس تا غرب و بل فالاس تا شرق بود.

یادداشت:

تالکین هیچگاه به طور مستقیم خود نام رینگلو را ترجمه نکرده بود اما اجزای سازنده ی آن نظیر Ring به معنی سرد و ló به معنی سیل یا باتلاق برایمان مشخص اند. جزء ló یک بخش تقریبا شناخته شده در انتهای نام رودخانه های پرآبی است که منشا وقوع سیل در نواحی اطراف خود یا در حال عبور از مناطق باتلاقی بودند. به طور مثال گواتلو (Geryflood) یا اونودلو (Entwash). درهرحال به نظر می رسد ریشه ی سیل ها دریاچه های کوهستانی که منشأ این رودخانه بودند و در هنگام آب شدن برف ها وارد جریان رودخانه می شدند، باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...