آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - رود بریتون (رودی که از بریتومبار می‌گذشت)

رود بریتون (رودی که از بریتومبار می‌گذشت)

رودی کوچک که از ارتفاعات بی‌نام ونشان و دور افتاده بلریاند غربی سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب در جریان بود و در بندرگاه بریتومبار به دریای بزرگ می‌ریخت. پس از نبرد نیرنایت آرنویاد (اشک‌های بیشمار)، مورگوت افرادش را از طریق این رود اعزام نمود تا در مصب رود به بندرگاه حمله کنند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...