آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - رود بریتون (رودی که از بریتومبار می‌گذشت)

رود بریتون (رودی که از بریتومبار می‌گذشت)

رودی کوچک که از ارتفاعات بی‌نام ونشان و دور افتاده بلریاند غربی سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب در جریان بود و در بندرگاه بریتومبار به دریای بزرگ می‌ریخت. پس از نبرد نیرنایت آرنویاد (اشک‌های بیشمار)، مورگوت افرادش را از طریق این رود اعزام نمود تا در مصب رود به بندرگاه حمله کنند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...