آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: River Brithon

آرشیو برچسب: River Brithon

رود بریتون (رودی که از بریتومبار می‌گذشت)

رودی کوچک که از ارتفاعات بی‌نام ونشان و دور افتاده بلریاند غربی سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب در جریان بود و در بندرگاه بریتومبار به دریای بزرگ می‌ریخت. پس از نبرد نیرنایت آرنویاد (اشک‌های بیشمار)، مورگوت افرادش را از طریق این رود اعزام نمود تا در مصب رود به بندرگاه حمله کنند.

ادامه مطلب »