خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاچه ها، رودخانه ها (برگه 2)

دریاچه ها، رودخانه ها

آگاتوروش (رودخانه ی گواتلو)

در دوران دوم که نومه نوری ها به سرزمین میانه برگشتند،رودخانه ی آگاتوروش در ناحیه ی جنگلی انبوهی در مسیر متراکمی جریان داشت. آن ناحیه درختی برای نومه نور، به منشا و سرچشمه ی جمع آوری الوار و چوب تبدیل شد. که در ابتدا الف ها آن رود را رودخانه ی گواتلو نام داده بودند.(به معنی برکه ی سایه). که ...

ادامه مطلب »

آیلوین (پناهگاه باراهیر)

دریاچه ای کوهستانی، آبی و زلال در ارتفاعات دورتونیون که گفته می شود ملیان آنجا را متبرک کرده. در آنجا بود که باراهیر و یارانش از دست نیرو های مورگوت، بعد از داگور براگولاخ پنهان شده بودند.

ادامه مطلب »

آیلین-اویال (برکه های تاریک و روشن رودخانه ی سیریون)

بگیر ها و باتلاق هایی که قبل از ریختن آروس به سیریون، قبل از اینکه به زیر آندرام بریزد، به وجود آمده بود. سرزمین های آنجا به دو دلیل اسرار آمیز و سحر انگیز بود: هم به خاطر کمربند ملیان که دوریات را تا شمال در بر می گرفت، هم به خاطر قدرت اولمو که در آب های سیریون جریان داشت. ...

ادامه مطلب »

رودخانه آدورانت (جنوبی ترین انشعاب گلیون)

جنوبی ترین رود بین هفت رودخانه ی اوسیریاند که جزیره تول گالن در آن واقع بود نکته نام این رودخانه به این خاطر است که در میانه ی مسیرش به دو جریان تقسیم می شود و جزیره ی طویلی را در بین این دو شاخه ی رودخانه می سازد. دو شاخه ی رود بعد از گذشتن از جزیره، بار دیگر ...

ادامه مطلب »

رودخانه آدورن (مرز غربی روهان)

رودی که از غرب بلندی های کوه های سفید سرچشمه می گرفت و بعد از جاری شدن در زمین های پست به سمت شمال غربی متمایل می شد تا جایی که به رودخانه آیزن در مرز های اندویت می ریخت. اهمیت آن در این بود که منطقه ای دفاعی در غرب سرزمین روهان به شمار می رفت.

ادامه مطلب »