آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودخانه آب سرخ (رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن بیرون می‌ریخت)

رودخانه آب سرخ (رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن بیرون می‌ریخت)

رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن به بیرون می‌ریخت، از شرق اره‌بور می‌گذشت و به سمت جنوب حرکت می‌کرد تا به رودخانۀ روان بریزد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...