آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دریای رون (درون‌بوم شرقی سرزمین میانه)

دریای رون (درون‌بوم شرقی سرزمین میانه)

دریایی داخلی در شرق سرزمین میانه که رود کلدوین به آنجا ختم می‌شد و به وسیله چهار رودخانه که از کوه‌های اطراف سرچشمه می‌گرفتند تشکیل شده بود. در شمال شرقی دریا، جنگلی انبوه و در جنوب غربی سرزمینی کوهستانی قرار داشت. همچنین گفته ‌می‌شود سرزمین رازآلود دوروینیون در شمال غربی کرانه‌های آن واقع شده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...