آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sea of Rhûn

آرشیو برچسب: Sea of Rhûn

دریای رون (درون‌بوم شرقی سرزمین میانه)

دریایی داخلی در شرق سرزمین میانه که رود کلدوین به آنجا ختم می‌شد و به وسیله چهار رودخانه که از کوه‌های اطراف سرچشمه می‌گرفتند تشکیل شده بود. در شمال شرقی دریا، جنگلی انبوه و در جنوب غربی سرزمینی کوهستانی قرار داشت. همچنین گفته ‌می‌شود سرزمین رازآلود دوروینیون در شمال غربی کرانه‌های آن واقع شده است.

ادامه مطلب »