آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودخانه ریبدات (یک ریزآبه شمالی به رودخانه بزرگ)

رودخانه ریبدات (یک ریزآبه شمالی به رودخانه بزرگ)

یکی از چند نام (ریمداس، ریبداد) رودخانه‌ای کوچک که به صورت دو شاخه از کوهپایه‌های کوهستان مه‌آلود جاری می‌شده و بعد از به هم پیوستن به آندوین ریخته می‌شده و به معنی فروریزنده بوده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...