آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: River Rhibdath

آرشیو برچسب: River Rhibdath

رودخانه ریبدات (یک ریزآبه شمالی به رودخانه بزرگ)

یکی از چند نام (ریمداس، ریبداد) رودخانه‌ای کوچک که به صورت دو شاخه از کوهپایه‌های کوهستان مه‌آلود جاری می‌شده و بعد از به هم پیوستن به آندوین ریخته می‌شده و به معنی فروریزنده بوده است.

ادامه مطلب »