خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاچه ها، رودخانه ها (برگه 3)

دریاچه ها، رودخانه ها

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی در دشت های سبز لبه نین !” سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹ ، آخرین رایزنی رودخانه ی کوچک یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بوده و کمی در غرب میناس تریت قرار داشتند سرازیر می‌شد . کلوس ریزابه ...

ادامه مطلب »

گلنهیر (جویبار مرینگ)

جویبار کوچکی که از سرزمین های بالادست دامنه ی هالیفیرین سرچشمه می گرفت و از میان بیشه فیرین جاری می شد و پس از آن به سوی شمال و شرق و در طول دشت های روهان، جریان میافت. این رودخانه به انت واش می پیوست و پس از آن به شاخابه های بسیاری تقسیم میشد تا مصب های مردابی انت ...

ادامه مطلب »

رود گلیتویی (انشعاب کوچکی از تی گلین)

رود کوچکی که از گذرگاه شیب دار و خطرناکی خارج از دور لومین، از دامنه آمون دارتیر و کوه‌های سایه، به سمت بلریاند غربی سرازیر می شد. این رود به طول کمتر از پنجاه مایل در جنوب کوه امتداد می یافت و سپس به تی گلین و از آن به رود بزرگ سیریون می ریخت. گلیتویی در نقشه های ضمیمه ...

ادامه مطلب »

رود گلاندوین (رودی که به سوانفلیت می ریخت)

رودی که از کوه های مه آلود سرچشمه میگرفت و در جنوب خزد دوم به سمت غرب جاری می شد تا در بالای تاربد به هورول بپیوندد، جایی که این رود، زمین های مردابی مشهور به نین– ان–ایلف یا سوانفلیت را تشکیل می داد.

ادامه مطلب »

رود گلادن (رودخانه گلهای طلایی)

ریزابه کوچکی از رودخانه آندوین که الف ها آن را «سیر نینگلور» می نامیدندو از شرق کوه های مه آلود سرچشمه می گرفت و به سمت شرق جاری می شد تا به «رود بزرگ» در دشت های گلادن بپیوندد. هر چند که گلادن به سختی بیش از یک صد مایل طول داشت، اما نقش مهمی را در تاریخ دوران سوم ...

ادامه مطلب »