آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - پلکان بارانی (نام قدیمی رود خروشان)

پلکان بارانی (نام قدیمی رود خروشان)

نام قدیمی رود فراشنده که در جنگل بره‌تیل، در مسیر رسیدن به افل براندیر که رود خروشان کله‌بروس به صورت آبشاری به تی‌گلین می‌ریخت. در زیر آن پر از مکان‌های سنگی بود و به همین علت با ریخته شدن آب روی آن‌ها، باعث ایجاد مه در هوا می‌شد و نام دیمروست را به خود گرفته بود. پلکان بارانی ترجمۀ این نام است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...