آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - خلاش راشاک (زمین‌های تالابی نیدل‌هول)

خلاش راشاک (زمین‌های تالابی نیدل‌هول)

منطقه‌ی تالابی در شایر واقع در چندین مایلی شمال غرب‌هابیتون. شکل گرفته در اثر پخش شدن جریان آبی که از روستای نیدل هول می‌گذرد. خود لجن‌زار در جنوب این بخش قرار دارد. به نظر می‌رسد نام آن ترکیبی از (rush) به معنای نی بوریا و (hassock) به معنای علف‌های در هم پیچیده باشد که به علف‌های زبر و محکم روییده میان مرداب اشاره دارد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...