B

خانه های بگ شات (مجموعۀ حفره های پایین‌تر از بگ اند)

مجموعه ای از حفره های هابیتی که در تپه های هابیتون پایین‌تر از بگ اند حفر شده بودند. آنها در جنگ حلقه تخریب شدند و با حفره‌های جدیدی که به سادگی خانۀ جدید نامیده می‌شدند، جایگزین شدند.

خانواده بگینز (یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین خانواده های سرزمین هابیتون)

یکی از خانواده های قدیمی منطقه شایر که غالبا در ناحیه هابیتون واقع در سرزمین فاردینگ غربی یافت می‌شدند. آنها همیشه یکی از خانوادهای مهم شایر محسوب می شدند. دو هابیت مهم دوران سوم به نامهای بیلبو (یابنده حلقه) و فرودو (حامل حلقه) از اعضای این خاندان اند.

بگ اند (مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون)

مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون

 حفره هابیتی بزرگ و مجهزی بود که به عنوان خانه بیلبو بگینز و وارثش فرودو شناخته می‌شد. درب گرد و سبز رنگ آن به یک حفرۀ هابیتی بزرگ و مجهز باز می‌شد که به بیشترقسمت‌های تپۀ بالای هابیتون راه داشت. مطابق رسم و رسوماتی که حفره های هابیتی بر مبنای آن ساخته می‌شد، تمام اطاق‌های منطقه بگ اند همتراز بودند و در آنها بسیاری از این موارد وجود داشت :تختخواب، گرمابه، سرداب، آبدارخانه (بسیار زیاد)، صندوق خانه ({بیلبو} اتاق‌های دست نخورده ای داشت که آنها را به لباس‌هایش اختصاص داده بود) آشپزخانه، اتاق پذیرایی و غیره …

توضیحات :

۱-تاریخ دقیق بوجود آمدن بگ اند معلوم نیست اما دقیقاًمی‌دانیم که توسط بانگو پدر بیلبو بگینز گودبرداری شده است. بانگو پدر بیلبو،زمانیکه با بلادونا توک ازدواج کرده بود، یکی از مجلل‌ترین حفره های هابیتی را برای او ساخته بود (عمدتاً با پول همسرش)

محتمل‌ترین تاریخ بنای بگ اند را می‌توان سال ِدرگذشت بانگو یعنی دردوران سوم و از سال ۲۹۲۶ در نظر گرفت. اما به نقل از مفاد نوشته های موجود، به نظر می‌رسد چنین القا شده است که بانگو آن را نسبتاً زودتر از این تاریخ بنا کرده است.

۲-از هابیت فصل یک «مهمانی غیر منتظره»

بومبور (چاق‌ترین فرد گروه تورین و شرکا)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. بومبور[۱] از دورف‌های خزد-دوم بود اما از نسل دورین نبود. برادرش بوفور و پسر عمویش بیفور بود. او یکی از دورف‌هایی بود که توسط تورین سپربلوط برای بازپس گیری قلمرو و جواهرات تنها کوه از دست اسماگ انتخاب شد. باشلقش سبز روشن بود و طبل میزد.

Stephen Hunter در نقش بومبور در سه‌گانه هابیت

او بسیار چاق بود و همین موضوع چندین بار در طول سفر باعث مشکل شد. وقتی به خانه بیلبو بگینز در بگ‌اند رسیدند، بیلبو در را چنان ناگهانی باز کرد که بومبور بر روی تورین افتاد. بومبور در فرار کردن از دست اورک‌ها در کوهستان مه آلود به مشکل برخورد، مخصوصا زمانی که مجبور بود بیلبو را نیز با خود حمل کند. وقتی گندالف از دورف‌ها خواست که دو به دو وارد خانه بئورن شوند، گفت که بومبور دو نفر حساب می‌شود و باید آخر از همه برسد اما بومبور قبول نکرد و همزمان با گروه آخر وارد شد.

بومبور آخرین کسی بود که باید از رودخانه افسون شده در سیاه بیشه عبور می‌کرد اما در همان لحظه ناگهان آهویی ظاهر شد و بومبور به داخل آب افتاد و به خواب فرو رفت. گروه مجبور شدند چندین روز او را در سیاه بیشه با خود حمل کنند اما بالاخره بیدار شد و با تعریف کردن غداهای خوشمزه‌ای که در خواب خورده بود باعث آزردگی سایر همراهانش که از گرسنگی رنج می‌بردند شد.

وقتی که دورف‌ها توسط عنکبوت‌ها اسیر شدند، دورف چاق اولین گزینه آنها برای خوردن بود. بیلبو با پرت کردن سنگ آنها را از او دور کرد و با استینگ بسیاری از آنها را کشت.

در دامنه تنها کوه، بومبور نمی‌توانست از کوه بالا برود و به در مخفی برسد. برای همین در پایین ماند تا از اسبچه‌ها محافظت کند. وقتی اسماگ حمله کرد او را به سرعت با طناب بالا کشیدند. وقتی بیلبو تصمیم گرفت که مخفیانه از کوه خارج شود و گوهر آرکن را به بارد بدهد، بومبور نگهبان بود اما با رضایت حاضر شد جایش را به بیلبو بدهد و خودش بخوابد.

بومبور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

بومبور از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در تنها کوه ماند. وقتی گلویین در سال ۳۰۱۸ فرودو بگینز را در ریوندل ملاقات کرد گفت که بومبور به حدی چاق شده است که نمی‌تواند راه برود و شش دورف قدرتمند باید او را حمل کنند.

 


[۱] بومبور نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «چاق و فربه».

بوفور (یکی از همراهان تورین سپربلوط)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. بوفور[۱] برادر بومبور بود. آنها از نسل دورف‌های خزد-دوم بودند اما از نسل دورین نبودند. پسر عموی آنها بیفور بود. باشلق بوفور زرد بود و قره‌نی می‌نواخت.

James Nesbitt در نقش بوفور در سه‌گانه هابیت

بوفور یکی از دورف‌هایی بود که تورین سپربلوط برای سفر به اره‌بور و بازپس گیری تنها کوه از چنگ اسماگ انتخاب کرد. در مهمانی غیر منتظره در بگ‌اند او از بیلبو بگینز کیک و پنیر درخواست کرد.

زمانی که بیلبو در خانه بئورن خوابیده بود بوفور به اشتباه او را لگد کرد. زمانی که بیلبو دورف‌ها را از بشکه‌ها بیرون می‌آورد، بیفور و بوفور روی زمین دراز کشیدند و هیچ کمکی نکردند.

در تنها کوه، بوفور و بومبور مسئول نگهبانی از اسبچه‌ها بودند و دیگران به دنبال در مخفی می‌گشتند. بوفور گاهی پست نگهبانی خود را با دورفی دیگر تعویض میکرد تا به کنار در مخفی برود. زمانی که اسماگ از کوه خارج شد، بوفور و بومبور بیرون از در بودند اما نجات پیدا کردند.

بوفور از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در تنها کوه ساکن شد. در زمان نبرد حلقه نیز در همانجا حضور داشت. تاریخ مرگ او در دسترس نیست

بیفور و بوفور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

بیفور و بوفور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

 


[۱] بوفور نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «غرغر کننده».