آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بری‌لندی‌ها (آدم‌ها و هابیت‌هایی که پیرامون تپه بری زندگی می‌کردند)

بری‌لندی‌ها (آدم‌ها و هابیت‌هایی که پیرامون تپه بری زندگی می‌کردند)

در بری‌لند انسان‌ها و هابیت‌ها در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌کردند. این دو نژاد را به طور جداگانه به صورت هابیت‌های بری‌لندی وانسان‌های بری‌لندی شناسایی می‌کردند و روی هم رفته به آنها بری‌لندی می‌گفتند (یا به طور غیر رسمی به صورت بزرگ مردم و کوچک مردم) آنها در مناطق چهارگانه اطراف تپۀ بری هیل به نام‌های بری، استادل، کامب و آرچت به طور پراکنده زندگی می‌کردند.

آنها دست کم تا قبل از تغیرات فاحشی که رهاورد جنگ حلقه‌ها بود، عموماً مردمی مهربان بودند. آنها با وجود اینکه در اواخر دوران سوم درمسیر بین بری ومنطقه مهاجرنشین قدیمی نسبت به سابق تردد کمتری صورت می‌گرفت،با هابیت‌های شایر دادوستدهایی داشتند. بری‌لندی ها لهجه، رسم و رسومات و تقویم منحصر به فردخود را حفظ کردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...