آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها

مناطق و سرزمین ها

باک‌لند (سرحدات شرقی شایر)

خاستگاه و تاریخ: هفتصد و چهار سال پس از تأسیس شایر گورهنداد اولد باک درناحیه فاردینگ شرقی از برندی‌واین عبور کرد و در تپه‌های برندی که سابقاً خالی از سکنه بود، ساختن تالار برندی را آغاز نمود. به محض اینکه خاندان گورهنداد شاخ وبرگ گرفت، تالار نیز توسعه یافت و یک اجتماع مترقی در زمین‌های حد فاصل بین رود و ...

ادامه مطلب »

زمین‌های سوخته (زمین‌هایی ویران در شرق آندوین)

سرزمین‌هایی بربادرفته که در سواحل شرقی آندوین بین امین مویل در جنوب و مرزهای رووانیون در شمال قرار داشت.

ادامه مطلب »

بره‌تیل (سرزمین قوم هالت)

جنگلی در نواحی مرز غربی دوریات که سال‌ها بعد از دوران اول توسط اداین از خاندان هالت اشغال شد و در آنجا بود که تورین تورامبار اژدهای گلائرونگ را به قتل رسانید.

ادامه مطلب »

قلمرو قدسی (سرزمین نامیرایان که در غرب دریای بزرگ قرار داشت)

قلمرو قدسی نامی بود که به سرزمین نامیرایان و جاویدان آمان داده شده بود. جایی که والار، مایار و الدار اقامت داشتند.

ادامه مطلب »