آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - سرزمین سیاه (نامی برای سرزمین موردور تحت حاکمیت سائورون)

سرزمین سیاه (نامی برای سرزمین موردور تحت حاکمیت سائورون)

ترجمه‌ی نام موردور، سرزمین سائورون، که شرق گوندور و در محاصره کوه‌ها قرار داشت. این نام اشاره‌ای است به این سرزمین به عنوان قلمرویی که تحت فرمان مستقیم ارباب تاریکی قرار داشت، و همچنین به طور دقیق‌تر به خاکستری که از آتشفشان مرکزی اورودروین بر این سرزمین می‌بارید.

سائورون در دوران دوم در موردور مستقر شد و در طول بیشتر آن دوران، بر آنجا حکومت کرد. هنگامی که تبعیدیان نومه‌نور در سرزمین میانه ساکن شدند و در آنجا قلمروهایشان را تأسیس کردند، سائورون در سرزمینش حضور نداشت، اما طولی نکشید که به آنجا بازگشت. در آنجا بود که جنگ آخرین اتحاد درگرفت، و دونه‌داین به همراه هم‌پیمانان خود، الف‌ها، بر ارباب تاریکی چیره گشتند. پس از آن، گوندور بر سرزمین موردور نگهبانانی گماشت، و به منظور جلوگیری از بازگشت سائورون و یا خدمتکارانش، حصاری دفاعی در اطراف آنجا قرار داد.

این نگهبانی طولانی قرن‌ها به طول انجامید، اما درنهایت در هم شکست. ابتدا نزگول، و سپس خود سائورون به سرزمین سیاه بازگشته و علیه گوندور به جنگ برخاستند. پیروزی سائورون قطعی به نظر می‌رسید، اما هنگامی که حلقه‌ی حکمرانی در آتش اورودروین نابود گشت، این پیروزی به شکستی مطلق بدل گشت. پس از این دوران، سرزمین سیاه بار دیگر زیر لوای گوندوری‌ها درآمد. پادشاه جدید، آراگورون اله‌سار، بردگان بسیاری را که در آنجا محنت کشیده بودند را آزاد ساخت و بخش‌های جنوبی سرزمین سیاه را به آنها بخشید تا آن را از آن خود بدانند.

نام سرزمین سیاه ترجمه‌ای از نام الفی موردور است، اما بسیار کمتر از نام معمول سرزمین سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، تنها مورد استفاده این نام توسط پیرزنی به نام یورت از میناس تی‌ریت است، که نشان می‌دهد این نام در میان عوام مردم گوندور برای اشاره به سرزمین سائورون به کار می‌رفته است.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.   والار در ژرفای زمان ...