خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 10)

مناطق و سرزمین ها

یوزایان (سرزمین هبه)

نامی آدونایی، زبان محلی مردمان نومه‌نور. ترجمه آن «سرزمین هبه» است و به سرزمین مادریشان اطلاق می‌شد که از سوی والار به آنان اهدا شده بود. یوزایان معادل دقیق دیگری دارد با نام آندور، نامی الفی برای جزیره ای که ترجمه آن نیز «سرزمین هبه» می‌باشد.

قلمروهای نومه‌نوری (پادشاهی شمال و جنوب)

نامی نادر، برای قلمروهای پادشاهی تبعید شدگان نومه نور در سرزمین میانه. بیشتر با نام آرنور برای پادشاهی شمالی و گوندور برای پادشاهی جنوبی شناخته می‌شوند.

نورن (زمین‌های پایین دست موردور)

زمین‌های پایین دست جنوبی و شرقی موردور. در آن سوی محدوده دود و دم ارودرین، نورن[۱] حاصلخیزتر از فلات بایر و لم یزرع گورگوروت در شمال غرب بوده است. ویژگی مهم آن، دریای داخلی نورنن بوده است که به وسیله چهار رودخانه که با سرچشمه گرفتن از کوه های اطراف و سپس از میان نورن، آن را تغذیه می‌کردند.

تحت فرمانروایی سائرون، نورن با بردگان زیادی پرجمعیت بوده کسانی که بر روی زمین‌ها برای تولید غذای سربازان موردور کار می‌کردند. پس از سرنگونی سائرون در جنگ حلقه، شاه اله سار این بردگان را آزاد کرد و سرزمین نورن را به عنوان قلمرویی مستقل به آنان اهدا نمود.[۱] سرزمین غم انگیز. احتمالا از نام دریاچه نورنن، به معنای دریاچه غم انگیز، گرفته شده است.

کاله ناردون (سرزمین سرسبزی که به روهان بدل شد)

سرزمین پهناور سرسبزی در شمال گوندور که توسط کیریون، کارگزار گوندور، به ائورل جوان اهدا شد و از آن پس روهان خوانده شد.