G

گیریون (نیای ثروتمند بارد کمانگیر)

یکی از اربابان شهر دیل که از مصاحبت و دوستی دورف های اره بور بهره مند بود. گیریون (۱)، ارباب ثروتمندی بود؛ گفته شده که در زمان او دیل شهری مملو از صلح و صفا بود. او مالک گردنبندی معروف بود که گفته شده از پانصد قطعه زمرد سبز ساخته شده بود و او این گردنبند را در ازای دستمزد ...

ادامه مطلب »

گیریترون (یکی از ماه های تقویم انسان ها)

نام سینداری دوازدهمین ماه سال. با توجه به تقویم انسان ها، این ماه پس از «هیتری» یا «هیسیمه» قرار می گرفت. در تقویم های جدیدتر، گیریترون بین ۲۱ ام نوامبر و ۲۰ ام دسامبر قرار داده شده است.

ادامه مطلب »

جزیره گیردلی (جزیره ای در رودخانه برندی واین)

حدودا ده مایلی شمال پل برندی واین، روی مرزهای «فاردینگ شرقی» شایر، رودخانه برندی واین به دو شاخابه تقسیم می شود. رودخانه به همین شکل حدودا دو مایل جریان میابد و یک جزیره دراز و باریک را پیش از آن که دو شاخابه بار دیگر به یکدیگر بپیوندند و به سمت جنوب جاری شوند، تشکیل می دهد. این جزیره با ...

ادامه مطلب »

گلئوواین (خنیاگر تئودن شاه)

خنیاگر دربار تئودن اهل روهان. نام گلئواین برگرفته از واژه ای در انگلیسی قدیم است که به معنای «دوست دار موسیقی» می باشد. تنها اثر شناخته شده ی وی، مرثیه ای است که برای پادشاه سروده است، ترانه ای که هنگام خاکسپاری تئودن در گورپشته های بیرون ادوراس خوانده شد، ترانه ای که از رستن تئودن از بیماری وهدایت مردمانش ...

ادامه مطلب »