G

گیریون (نیای ثروتمند بارد کمانگیر)

یکی از اربابان شهر دیل که از مصاحبت و دوستی دورف های اره بور بهره مند بود. گیریون (۱)، ارباب ثروتمندی بود؛ گفته شده که در زمان او دیل شهری مملو از صلح و صفا بود. او مالک گردنبندی معروف بود که گفته شده از پانصد قطعه زمرد سبز ساخته شده بود و او این گردنبند را در ازای دستمزد ساخت یک زره شگفت انگیز (۲) برای بزرگترین پسرش، به دورف ها بخشید. دوران شکوهمند فرمانروایی گیریون با حمله ناگهانی اسماگ اژدها به اره بور، به طرز غافلگیرانه ای به پایان رسید. شهر دیل ویران شد و گیریون نیز کشته گشت، اما همسر و فرزند کوچکتر او توانستند از طریق رود جاری (رانینگ) به ازگاروث بگریزند (۳). آنها و اعقابشان در ازگاروث ماندگار شدندتا نزدیک به دویست سال بعد، نواده گیریون، بارد، موفق شد که اژدها را به قتل رسانده و شهر آباء و اجدادی اش دیل را، از نو بنا نهد.

یادداشت ها:

  1. به نظر میرسد «گیریون» نامی الفی باشد و شامل عنصر «گیر» به معنی «لرزش» یا «ارتعاش» است. بر ما معلوم نیست که چنین کلمه ای چگونه می تواند با «ارباب دیل» مرتبط باشد و ممکن است تالکین تعبیر خاصی را برای این نام، منظور نکرده باشد.
  2. گفته می شود که این زره از نقره خالص ساخته شده بود، با این حال، از فولاد بسیار قویتر به نظر می رسیده است. از این تعابیر میتوان فهمید که در حقیقت، این زره از «میتریل» ساخته شده است که این عنصر را همچنین با نام «نقره حقیقی» نیز می شناخته اند.
  3. عناوین و اسامی خانواده گیریون، بر ما نامعلوم است، اما می دانیم که او حداقل دو پسر داشته است (چرا که گفته شده «پسر بزرگتر زره شگفت انگیز را بر تن میکرد»). در موضوع فرار از دیل، گفته شده که فقط همسر و فرزند او یارای گریز داشتند (رجوع کنید به هابیت، فصل آتش و آب). این نکته میتواند اشاره ای باشد به آنکه این فرزند، پسر جوانتر او بوده است (احتمالا پسر بزرگتر به همراه پدرش، در سقوط دیل از دست رفته باشد).

گیریترون (یکی از ماه های تقویم انسان ها)

نام سینداری دوازدهمین ماه سال. با توجه به تقویم انسان ها، این ماه پس از «هیتری» یا «هیسیمه» قرار می گرفت. در تقویم های جدیدتر، گیریترون بین ۲۱ ام نوامبر و ۲۰ ام دسامبر قرار داده شده است.

جزیره گیردلی (جزیره ای در رودخانه برندی واین)

حدودا ده مایلی شمال پل برندی واین، روی مرزهای «فاردینگ شرقی» شایر، رودخانه برندی واین به دو شاخابه تقسیم می شود. رودخانه به همین شکل حدودا دو مایل جریان میابد و یک جزیره دراز و باریک را پیش از آن که دو شاخابه بار دیگر به یکدیگر بپیوندند و به سمت جنوب جاری شوند، تشکیل می دهد. این جزیره با نام «جزیره گیردلی» شناخته می شد، نامی که هیچگاه تشریح و توضیح داده نشد، اما به نظر میرسد که در حقیقت منشا این نام، آن بوده که این جزیره،«حلقه ای» (girdle  در لغت به معنی حلقه است) است که توسط دو شاخابه برندی واین تشکیل شده است. ضمنا به نظر میرسد که «girdley» شامل عنصری مرسوم در انگلیسی قدیم است:«ey» که به معنی «جزیره ای کوچک» است (شکل امروزی این عنصر،eyot است.)

گلئوواین (خنیاگر تئودن شاه)

خنیاگر دربار تئودن اهل روهان. نام گلئواین برگرفته از واژه ای در انگلیسی قدیم است که به معنای «دوست دار موسیقی» می باشد. تنها اثر شناخته شده ی وی، مرثیه ای است که برای پادشاه سروده است، ترانه ای که هنگام خاکسپاری تئودن در گورپشته های بیرون ادوراس خوانده شد، ترانه ای که از رستن تئودن از بیماری وهدایت مردمانش به سوی شرق برای یاری رساندن به گوندورو مرگ او در میدان نبرد په له نور می خواند و گفته شده که این ترانه، آخرین ترانه ای بوده که وی سروده است.