آخرین مقالات فرهنگنامه

G

جزیره محصور (یک جزیره در رودخانه برندی‌واین)

۱۰ مایل به طرف شمال پل برندی‌واین، در حاشیۀ فاردینگ شرقی شایر، رودخانۀ برندی‌واین به دو قسمت تقسیم می‌شد. و حدود ۲ مایل به همین شکل جریان داشت. تا قبل از آنکه این دو جریان دوباره به یکدیگر متصل شده و به طرف جنوب حرکت کنند، یک جزیرۀ باریک و طولانی تشکیل شده بود. این جزیرۀ باریک با نام جزیرۀ ...

ادامه مطلب »

کمربند یا حلقه ملیان (حصاری سحرآمیز که از دوریات محافظت می‌کرد)

حصار سحرآمیزی که توسط ملیان در اطراف قلمرو تین‌گول کشیده شده بود و از ورود بیگانگان بدون اجازه و سفارش او جلوگیری می‌کرد.

ادامه مطلب »

گائوروایت (گرگ‌های آدم‌نما)

گائوروایت، گرگ‌های آدم‌نما، نامی بود که به گروه‌های یاغیان در بلریاند در دوران اول گفته می‌شد. یکی از این گروه‌ها توسط فوروِگ هدایت می‌شد، که تورین اندکی پس از ترک دوریات بدان پیوست. در گروهی که تورین به آن پیوست تقریباً پنجاه نفر عضو وجود داشت اما تنها نام چندی از آنان مثل آلگوند، آندروگ، آندوین، فوروگ، اورلگ، تورین (نِی‌تان) ...

ادامه مطلب »

دروازه‌ی نولدور (آنون-این-گلید)

گذرگاهی در کوهستان که میان قسمت شمالی نوراست و هیت‌لوم قرار داشت. توسط نولدور ساخته شده بود. افرادی که در نخستین سال‌های دورۀ اول از تورگون پیروی می‌کردند. پس از عزیمت تورگون به گوندولین، دروازه بی‌استفاده ماند ولی سال‌ها بعد تور از آن برای فرار از سرزمین‌های احاطه شده توسط هیت‌لوم استفاده کرد.

ادامه مطلب »