آخرین مقالات فرهنگنامه

G

کوه‌های خاکستری (رشته کوهی در شمال سرزمین میانه)

بلندی‌های شمال سرزمین میانه که از غرب تا شرق کشیده شده بودند و احتمالاً مرزهای شمالی رووانیون را شکل می‌دادند. آن نواحی توسط دورف‌ها عمیقاً حفاری گشته بود. دروف‌ها اواخر دوران سوم توسط «اژدهایان سرد دم» از آنجا رانده شدند و بعدها نیز آنجا منزلگاه اورک‌ها گشت. یادداشت‌ها: کوه گونداباد در نقطه‌ای قرار دارد که کوه‌های خاکستری با کوه‌های مه‌آلود ...

ادامه مطلب »

بندرگاه‌های خاکستری (بندرگاه‌های مصب لون)

میت‌لوند، لنگرگاه گیردان در قسمت شرقی و پایانی خلیج لون، محلی که در اواخر دوران سوم، الف‌ها از آنجا به سوی غرب بادبان می‌کشیدند.

ادامه مطلب »

گروه خاکستری (گروهی از دونه‌داین شمال)

گروهی از دونه‌داین شمالی که تحت فرمان هالباراد، خویشاوند آراگورن بودند. با همراهی الادان و الروهیر آنان به سمت جنوب تاختند تا در کنار رهبرشان آراگورن در نبرد حلقه پیکار کنند. آنان آراگورن را در نزدیکی‌های گدار‌های آیزن یافتند، و او را در جاده‌های مردگان همراهی نمودند. و در نبرد په‌له‌نور بود که هالباراد از پای در آمد.

ادامه مطلب »