آینور

مورگوت (نخستین فرمانروای تاریکی)

«آنگاه فئانور برخاست و دستش را در برابر مانوه بالا آورد و ملکور را نفرین گفت و او را مورگوت خواند، خصم سیاه جهان؛ و پس از آن ملکور، به این نام در میان الدار شناخته می‌شد. کوئنتا سیلماریلیون، فصل ۹، حدیث گریختن نولدور بازگشت به سرزمین میانه: پس از غارت سیلماریل‌ها و نابودی دو درخت، ملکور از والار گریخت ...

ادامه مطلب »

بانوی دریاها (از القاب اوئی‌نن مایا)

اوئی‌نن همسر اوسه، که توانایی رام کردن طوفان‌های اقیانوس را داشت. وی بالاخص توسط نومه‌نوری‌ها حرمت نهاده می‌شد، که گفته شده است برای او حرمتی هم‌طراز خود والار قائل بودند.

ادامه مطلب »