آخرین مقالات فرهنگنامه

آینور

دست سیاه (اولی دستی حلقه یگانه را به انگشت کرد)

این اصطلاح توسط گالوم برای دستان حقیقی سائورون بکار می‌رفت اما به طور نمادین برای قدرت بیکرانش نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب »

رام‌کننده پرندگان (از القابی که سارومان به راداگاست داده بود)

لقب تمسخرآمیزی که سارومان به راداگاست داده است و در حقیقت مفهوم آن نزدیک به معنای نام اصلیش آیوندیل می‌باشد.

ادامه مطلب »

بما (نامی برای اورومه که بین اهالی شمال رایج بود)

این نام توسط اهالی شمال برای والایی که الف‌ها اورا اورومه یا آراو صدا می‌زدند، بکار می‌رفت. این والا سوارکاری ماهر و نخجیرگری بزرگ بود. در دوران باستان، او والایی بود که اغلب برای شکار هیولاهای ملکور به سرزمین میانه می آمد و افسانه ها نقل می‌کردند که او موجودات افسانه‌ای خاصی را با خود آورده است. در پایان دوران ...

ادامه مطلب »