آخرین مقالات فرهنگنامه

آینور

سائورون (دومین فرمانروای تاریکی)

سائورون - فرمانروای تاریکی و ارباب حلقه‌ها

«از کهن‌روزگاران مایایی بود سائورون‌نام …» (حدیث حلقه‌های قدرت و دوران سوم) سائورون که در اصل مایایی از قوم آئوله بود، خیلی زود توسط ملکور فریفته شد و به معتمدترین دستیارش بدل گشت. در نبردهای بلریاند، سائورن دهشتناک‌ترین خدمتگزار مورگورت بود، اما پس از جنگ خشم و تبعید فرمانروای تاریکی، سائورون قدرت گرفت و به بزرگترین دشمن الف‌ها و انسان‌ها ...

ادامه مطلب »

سارومان (جادوگر سپید، خائن به شورای سفید)

حدیث نبرد گدارهای آیزن و سرنگونی تئودرد، شاهپور روهان

«می‌گویند او به عنوان رئیس شورای سفید انتخاب شد؛ اما ظاهرا نتیجه‌ی خوبی نداشت.» (جمع بندی چوب‌ریش از پیشینه‌ی سارومان- دو برج ۳- فصل ۴- چوب ریش) مهتر پنج جادوگر، و نخستین کس از آنان که در حدود سال ۱۰۰۰ دوران سوم به سرزمین میانه رسید. او به صورت پیرمردی با صورت کشیده و پیشانی بلند ظاهر شد که ریش ...

ادامه مطلب »

مورگوت (نخستین فرمانروای تاریکی)

«آنگاه فئانور برخاست و دستش را در برابر مانوه بالا آورد و ملکور را نفرین گفت و او را مورگوت خواند، خصم سیاه جهان؛ و پس از آن ملکور، به این نام در میان الدار شناخته می‌شد. کوئنتا سیلماریلیون، فصل ۹، حدیث گریختن نولدور بازگشت به سرزمین میانه: پس از غارت سیلماریل‌ها و نابودی دو درخت، ملکور از والار گریخت ...

ادامه مطلب »