آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بائوگلیر (لقبی برای مورگوت)

بائوگلیر (لقبی برای مورگوت)

«زورگو» لقبی بود که در آغاز دوران اول پس از بازگشت ملکور به آنگباند به او داده شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...