آخرین مقالات فرهنگنامه

آینور

بانوی دریاها (از القاب اوئی‌نن مایا)

اوئی‌نن همسر اوسه، که توانایی رام کردن طوفان‌های اقیانوس را داشت. وی بالاخص توسط نومه‌نوری‌ها حرمت نهاده می‌شد، که گفته شده است برای او حرمتی هم‌طراز خود والار قائل بودند.

ادامه مطلب »

خداوندگار غرب (از القاب والار)

لقبی که برای هر والای بزرگ، و به طور اخص برای مانوه به کار می‌رفت. بیستمین شاه نومه‌نور، آر-آدوناخور، در صدد شد تا این لقب را غصب کند، خداوندگار غرب معنی اسم وی (آر-آدوناخور) می‌باشد.

ادامه مطلب »