M

مه‌لت

مِه‌لِت نام پرستار (دایه) ائارندیل، فرزند ایدریل کلبریندال و تور، طی هفت سال آغازین از عمر اوست که، در شهر پنهان گوندولین سپری شد.

عمارت خزد (خانه ی آبا اجدادی دورف های ریش دراز)

ترجمه ای ناتمام از خزد-دوم. نامی که دورف ها به خانه ی وسیع شان در زیر کوه های مه آلود می دادند. این خانه توسط دورین بی مرگ در روز های نخستین پیدا شد، و جایگاه تاج و تخت جانیشنان او، ریش دراز ها، در دوران دوران دوم و سوم شد. در سال ۱۹۸۰ دوران سوم، دورف های معدنچی بالرگ خفته در زیر کوه را بیدار کردند و توسط او از عمارت شان به بیرون رانده شدند. و خزد-دوم بعد از آن زمان به موریا معروف شد. به معنی حفره ی سیاه. بعد از گذشت بیش از هزار سال، بالین عجولانه تصمیم گرفت که با جمعیتی از دورف ها به خزد-دوم مهاجرت کند و منجر به نابودی خودشان شد. زمانی دورف ها واقعا بر خزد-دوم مسلط شدند که مدتی از جنگ حلقه گذشته بود.

نام “عمارت خزد” نشان می دهد که کلمه ی دورفی “دوم” به معنی “عمارت” است. (زیرا ما می دانیم که خزد، نامی است که دورف ها به نژاد خودشان می دهند. که در اصل نامی بود که آئوله، سازنده ی آنها برای اولین بار به آنها داد). پس می توانی خزد-دوم را به طور کامل ترجمه کنیم : عمارت دورف ها.

مریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)

پسر سارادوک برندی باک، مشهور به «شکوهمند». مری فرودو را در ماموریت سفر به کوه هلاکت همراهی کرد. به همراه دوستش پره گرین توک به دست اورکها اسیر شد و از سایر یاران حلقه جدا شدند. اما در نهایت فرار کردند و اولین فانیانی بودند که بعد از قرنها با انتهای جنگل فنگورن برخورد کردند. مری در نابودی آیزنگارد حضور داشت و به همراه روهیریم به نبرد دشتهای پله نور رفت. کار او در آنجا بسیار مشهور شد زیرا به همراه ائووین اهل روهان ارباب نزگول را شکست داده و کشتند.

نکته:
اسامی افراد مذکر برندی باک معمولا از زبان ولزی قدیم الهام گرفته شده است. نام مریادوک به نظر می رسد به معنای «شخص بزرگ» باشد. این نتیجه گیری قطعی نیست اما با لقب «شکوهمند» ارتباط نزدیکی دارد

میناس تیریت (برج نگهبانی گوندور)

نباید با میناس تیریت دوران اول اشتباه گرفته شود.

دژ هفت طبقه پادشاهان گوندور، در ابتدا نامش «میناس آنور» بود. بعد از ویرانی اوسگیلیات، میناس تیریت شهر مرکزی قلمرو جنوبی شد.

مردم غربی (دونه‌داین)

نام عمومی برای مردان نومه نور یا بازماندگان آنها، در دوران سوم برای خطاب قرار دادن دونه‌داین استفاده میشد.