خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - تقویم و زمان ها

تقویم و زمان ها

مورودیم (گرگ و میش صبح)

هوای گرگ و میش صبح یا مورودریم به  هنگامی گفته ‌می‌شود که آخرین ستاره‌های آسمان ظاهر می‌شدند که برای الف‌ها این واقعه خیلی مهم بود که به آن تیندومه یا صبحدم ستاره در کوئنیا و به سینداری مینویال یا اولین صبحدم می‌گفتند. مورودریم به اولین حالت صبحدم قبل از برآمدن اولین آفتاب گفته می‌شد.

ادامه مطلب »

مین‌اویال (گرگ و میش سپیده‌دم)

نامی سینداری برای گرگ و میش سپیده‌دم، هنگامی که ستاره‌ها رنگ می‌بازند. ساعتی مهم برای الف‌ها. تاریک و روشن غروب را  آدویال می‌نامند.

ادامه مطلب »

روز میانی سال (روزی که میانۀ سال را مشخص می‌کرد)

همچنین لوئنده نامیده ‌می‌شود. روزی که میانۀ سال را مشخص می‌کند در بسیاری از تقویم‌های سرزمین میانه روزی مهم به شمار می‌آمد. در تقویم امروزی روز میانۀ سال ۲۲ ژوئن می‌شد.

ادامه مطلب »

متاره (آخرین روز از سال)

آخرین روز از سال؛ برای الف‌ها، که گاهشمارشان در بهار آغاز می‌شد، در تقویم مدرن ۲۷ مارس است، اما برای دونه‌داین در سرزمین میانه، متاره در زمستان اتفاق می‌افتاد که ۲۱ دسامبر امروزی ‌می‌شود.

ادامه مطلب »

لایره (فصل تابستان)

اسم کوئنیایی فصل تابستان، هفتاد و دو روزه بود و در تقویم کنونی بین بیست و دوم ماه می و یکم آگوست واقع می‌شد، معدل سینداری آن لایر می‌باشد.

ادامه مطلب »