آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بلات‌مات (یازدهمین ماه در تقویم شایر)

بلات‌مات (یازدهمین ماه در تقویم شایر)

یازدهمین ماه در تقویم شایر، تقریبا معادل ماه نوامبر جدید. (در حقیقت از ۲۲ اکتبر تا ۲۰ نوامبر جدید)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...