آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بلات‌مات (یازدهمین ماه در تقویم شایر)

بلات‌مات (یازدهمین ماه در تقویم شایر)

یازدهمین ماه در تقویم شایر، تقریبا معادل ماه نوامبر جدید. (در حقیقت از ۲۲ اکتبر تا ۲۰ نوامبر جدید)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...