آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بلات‌مات (یازدهمین ماه در تقویم شایر)

بلات‌مات (یازدهمین ماه در تقویم شایر)

یازدهمین ماه در تقویم شایر، تقریبا معادل ماه نوامبر جدید. (در حقیقت از ۲۲ اکتبر تا ۲۰ نوامبر جدید)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...