آخرین مقالات فرهنگنامه

رینگاره (ماه سرد)

آخرین ماه تقویم انسان های سرزمین میانه که تقریبا هم ارز ماه دسامبر فعلی است. (گرچه تاریخ آن به طور دقیق از ۲۱ نوامبر تا ۲۰ دسامبر است)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...