آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دوران دوم (عصر نومه‌نور)

دوران دوم (عصر نومه‌نور)

۵۹۰ سال پس از اولین طلوع خورشید و با شکست مورگوت در جنگ خشم و تبعید او از آردا دوران دوم آغاز شد. آن جنگ ویرانی‌های بسیاری در زمین‌های شمال غربی سرزمین میانه به بار آورد. زمین‌های بلریاند اکثراً توسط دریا محاصره شد و تنها قلمرو لیندون در غرب کوهستان آبی باقی ماند.

دوران دوم دوران نومه‌نور بود؛ پادشاهی بزرگ جزیره که به واسطه‌ی نسل اداین در سال‌های ابتدایی این دوران ساخته شد، و با گذشت سالیان قدرت آن‌ها از همه‌ی انسان‌های دیگرِ پیش یا پس از خود برتری یافت. آن‌ها به شرق بادبان کشیدند، در سرزمین میانه جستجو کردند و شهرهای بزرگی را آن‌جا یافتند. در نهایت قدرت و غرور ایشان چنان عظیم گشت که والار را به چالش کشیدند و به سبب نابودی خود شدند.

پایان نومه‌نور پایان دوران دوم نبود چرا که باقی‌ماندگان نومه‌نور به رهبری الندیل از ویرانه‌های آن گریختند و قلمروهای سرزمین میانه را یافتند: آرنور در شمال و گوندور در جنوب. آن‌ها اتحادی قدرتمند به نام آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها تشکیل دادند و علیه سائورون که دوباره قدرت خود را باز یافته بود یورش بردند. آن‌ها به برج سیاه باراد-دور هجوم بردند و با سقوط سائورون دوران دوم هم به پایان رسید.

اتفاقات کلیدی دوران دوم:

۱        پیدایش قلمروهای الفی در غرب سرزمین میانه، میت‌لوند و لیندون.

۳۲      رسیدن اداین به نومه‌نور. الروس، برادر الروند اولین شاه آنان شد و نام تار-مینیاتور را برگزید.

۶۰۰    اولین کشتی‌های نومه‌نوری‌ها به سرزمین میانه بازگشتند.

۱۲۰۰  سائورون با سیمایی زیبا به میان الف‌های اره‌گیون رفت و آموزش به آنان را آغاز نمود.

۱۵۹۰  آهنگران اره‌گیون سه حلقه‌ی الفی را کامل کردند.

۱۶۰۰   سائورون حلقه‌ی یگانه را در اورودروین ساخت و اهداف واقعی خود را بر الف‌ها نمایان ساخت.

۱۶۹۳   نبرد میان الف‌ها و سائورون آغاز شد.

۱۷۰۱  نیروهای سائورون پس از تسخیر بیشتر اریادور توسط سپاهیان نومه‌نور عقب رانده شدند.

۲۲۵۰  اولین پیدایش نزگول.

۳۲۶۱   آر-فارازون، آخرین پادشاه نومه‌نور بر تخت نشست.

۳۲۶۲   آر-فارازون به سرزمین میانه بادبان کشید و سائورون را به عنوان اسیر به نومه‌نور آورد. آن‌جا سائورون به فساد کشیدن مردم را آغاز نمود.

۳۳۱۹  آر-فارازون برای حمله به والار به غرب بادبان کشید. سقوط نومه‌نور.

۳۳۲۰  آرنور و گوندور توسط الندیل و پسرانش ایسیلدور و آناریون تاسیس شدند.

۳۴۳۰  شکل گیری آخرین اتحاد.

۳۴۴۱  شکست سائورون توسط آخرین اتحاد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...