آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دوران دوم (عصر نومه‌نور)

دوران دوم (عصر نومه‌نور)

۵۹۰ سال پس از اولین طلوع خورشید و با شکست مورگوت در جنگ خشم و تبعید او از آردا دوران دوم آغاز شد. آن جنگ ویرانی‌های بسیاری در زمین‌های شمال غربی سرزمین میانه به بار آورد. زمین‌های بلریاند اکثراً توسط دریا محاصره شد و تنها قلمرو لیندون در غرب کوهستان آبی باقی ماند.

دوران دوم دوران نومه‌نور بود؛ پادشاهی بزرگ جزیره که به واسطه‌ی نسل اداین در سال‌های ابتدایی این دوران ساخته شد، و با گذشت سالیان قدرت آن‌ها از همه‌ی انسان‌های دیگرِ پیش یا پس از خود برتری یافت. آن‌ها به شرق بادبان کشیدند، در سرزمین میانه جستجو کردند و شهرهای بزرگی را آن‌جا یافتند. در نهایت قدرت و غرور ایشان چنان عظیم گشت که والار را به چالش کشیدند و به سبب نابودی خود شدند.

پایان نومه‌نور پایان دوران دوم نبود چرا که باقی‌ماندگان نومه‌نور به رهبری الندیل از ویرانه‌های آن گریختند و قلمروهای سرزمین میانه را یافتند: آرنور در شمال و گوندور در جنوب. آن‌ها اتحادی قدرتمند به نام آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها تشکیل دادند و علیه سائورون که دوباره قدرت خود را باز یافته بود یورش بردند. آن‌ها به برج سیاه باراد-دور هجوم بردند و با سقوط سائورون دوران دوم هم به پایان رسید.

اتفاقات کلیدی دوران دوم:

۱        پیدایش قلمروهای الفی در غرب سرزمین میانه، میت‌لوند و لیندون.

۳۲      رسیدن اداین به نومه‌نور. الروس، برادر الروند اولین شاه آنان شد و نام تار-مینیاتور را برگزید.

۶۰۰    اولین کشتی‌های نومه‌نوری‌ها به سرزمین میانه بازگشتند.

۱۲۰۰  سائورون با سیمایی زیبا به میان الف‌های اره‌گیون رفت و آموزش به آنان را آغاز نمود.

۱۵۹۰  آهنگران اره‌گیون سه حلقه‌ی الفی را کامل کردند.

۱۶۰۰   سائورون حلقه‌ی یگانه را در اورودروین ساخت و اهداف واقعی خود را بر الف‌ها نمایان ساخت.

۱۶۹۳   نبرد میان الف‌ها و سائورون آغاز شد.

۱۷۰۱  نیروهای سائورون پس از تسخیر بیشتر اریادور توسط سپاهیان نومه‌نور عقب رانده شدند.

۲۲۵۰  اولین پیدایش نزگول.

۳۲۶۱   آر-فارازون، آخرین پادشاه نومه‌نور بر تخت نشست.

۳۲۶۲   آر-فارازون به سرزمین میانه بادبان کشید و سائورون را به عنوان اسیر به نومه‌نور آورد. آن‌جا سائورون به فساد کشیدن مردم را آغاز نمود.

۳۳۱۹  آر-فارازون برای حمله به والار به غرب بادبان کشید. سقوط نومه‌نور.

۳۳۲۰  آرنور و گوندور توسط الندیل و پسرانش ایسیلدور و آناریون تاسیس شدند.

۳۴۳۰  شکل گیری آخرین اتحاد.

۳۴۴۱  شکست سائورون توسط آخرین اتحاد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

تام بامبادیل در فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت حضور خواهد داشت

یک‌چهارم دیالوگ‌های تام بامبادیل در سریال برگرفته از کتاب است

جی‌دی پین از شورانرهای سریال حلقه‌های قدرت به توتال فیلم می‌گوید که یک‌چهارم دیالوگ‌های شخصیت ...